Kazuya Takahashi, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř genomiky a diverzity protist

Kontaktní údaje

Telefon: 5141
E-mail: kazuya.takahashi@paru.cas.cz
Místnost: nová budova 5. patro

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA