Mgr. David Hartmann, Ph.D.

Funkce: Odborný pracovník V&V - Laboratoř molekulární biologie klíšťat

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775489
E-mail: hartmann@paru.cas.cz
Místnost: 337

Popis

Charakterizace a funkce střevních proteáz klíštěte Ixodes ricinus

Odborný životopis

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Genetický screening dominantních supresorů adgf-a mutantního fenotypu u drozofily. Obhájeno: květen 2011. Školitel: Tomáš Doležal.
  • Magisterská práce (od 2011): Charakterizace a funkce faktoru C z klíštěte Ixodes ricinus. Školitel: Petr Kopáček.

Publikace
Celkem nalezeno: 5 záznamů
Perner J., Hatalová T., Cabello-Donayre M., Urbanová V., Sojka D., Frantová H., Hartmann D., Jirsová D., Pérez-Victoria J.M., Kopáček P. (2021) Haem-responsive gene transporter enables mobilization of host haem in ticks Open Biology 11 : 210048.
DOI: 10.1098/rsob.210048
Hartmann D., Šíma R., Konvičková J., Perner J., Kopáček P., Sojka D. (2018) Multiple legumain isoenzymes in ticks International Journal for Parasitology 48 : 167-178.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2017.08.011
Jalovecká M., Hartmann D., Miyamoto Y., Eckmann L. , Hajdušek O., O´Donoghue A.J. , Sojka D. (2018) Validation of Babesia proteasome as a drug target International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance 8 : 394–402.
DOI: 10.1016/j.ijpddr.2018.08.001
Sojka D., Hartmann D., Bartošová-Sojková P., Dvořák J. (2016) Parasite Cathepsin D-Like Peptidases and Their Relevance as Therapeutic Targets Trends in Parasitology 32 : 708-723.
DOI: 10.1016/j.pt.2016.05.015
Urbanová V., Hartmann D., Grunclová L., Šíma R., Flemming T., Hajdušek O., Kopáček P. (2014) IrFC - An Ixodes ricinus injury-responsive molecule related to Limulus Factor C. Developmental and comparative immunology 46 : 439-447.
DOI: 10.1016/j.dci.2014.05.016

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA