doc. RNDr. Jan Votýpka, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární biologie prvoků

Kontaktní údaje

E-mail: jan.votypka@natur.cuni.cz

Publikace
Celkem nalezeno: 94 záznamů
Bruce Krejčí A., Votýpková K., Lukeš J., Votýpka J. (2023) Varroa destructor Trends in Parasitology 39 : 487-488.
DOI: 10.1016/j.pt.2023.03.009

Dokumenty ke stažení:
Bruce_Krejci_2023_TrensParasitol (pdf)
Kachale A., Pavliková Z., Nenarokova A., Roithová A., Durante I., Miletínová P., Záhonová K., Nenarokov S., Votýpka J., Horáková E., Ross R.L., Yurchenko V., Beznosková P., Paris Z., Valášek L.S., Lukeš J. (2023) Short tRNA anticodon stem and mutant eRF1 allow stop codon reassignment Nature 613 : 751–758.
DOI: 10.1038/s41586-022-05584-2

Dokumenty ke stažení:
Kachale_2023_Nature (pdf)
Tuska-Szalay B., Sipos G., Takács N., Kontschán J., Sándor A., Péter Á., Berta K., Kerek Á., Jerzsele Á., Votýpka J., Hornok S. (2023) Molecular epidemiological study of Trichomonas gallinae focusing on central and southeastern Europe Frontiers in Veterinary Science 9 : 1050561.
DOI: 10.3389/fvets.2022.1050561
Lesiczka P.M., Daněk O., Modrý D., Hrazdilová K., Votýpka J., Zurek L. (2022) A new report of adult Hyalomma marginatum and Hyalomma rufipes in the Czech Republic Ticks and Tick-Borne Diseases 13 : 101894.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2021.101894
Linhart P., Bandouchová H., Zukal J., Votýpka J., Baláž V., Heger T., Kalocsanyiova V., Kubickova A., Němcová M., Sedláčková J., Seidlová V., Vlaschenko A., Divinova R., Pikula J. (2022) Blood Parasites and Health Status of Hibernating and Non-Hibernating Noctule Bats (Nyctalus noctula) Microorganisms 10 : 1028.
DOI: 10.3390/microorganisms10051028
Lukeš J., Kachale A., Votýpka J., Butenko A., Field M. (2022) African trypanosome strategies for conquering new hosts and territories: the end of monophyly? Trends in Parasitology 38 : 9.
DOI: 10.1016/j.pt.2022.05.011

Dokumenty ke stažení:
Lukes_2022_TrensParasitol (pdf)
Mendoza-Roldan J.A., Votýpka J., Bandi C., Epis S., Modrý D., Tichá L., Volf P., Otranto D. (2022) Leishmania tarentolae: A new frontier in the epidemiology and control of the leishmaniases Transboundary and Emerging Diseases 69 : E1326-E1337.
DOI: 10.1111/tbed.14660
Mendoza-Roldan J.A., Zatelli A., Latrofa M.S., Iatta R., Bezerra-Santos M.A., Annoscia G., Gernone F., Votýpka J., Modrý D., Tichá L., Volf P., Otranto D. (2022) Leishmania (Sauroleishmania) tarentolae isolation and sympatric occurrence with Leishmania (Leishmania) infantum in geckoes, dogs and sand flies PLoS Neglected Tropical Diseases 16 : 10650.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0010650
Štefka J., Votýpka J., Lukeš J., Balvín O. (2022) Parasite of the month: Cimex lectularius and Cimex hemipterus (Bed bugs) Trends in Parasitology 38 : 919–920.
DOI: 10.1016/j.pt.2022.04.006

Dokumenty ke stažení:
Stefka_2022_TrendParasitol (pdf)
Tuska-Szalay B., Kelly H., Takács N., Kontschán J., Votýpka J., Hornok S. (2022) Molecular evidence of Monocercomonas and Acanthamoeba in the feces of captive reptiles Parasitology Research 121 : 3681-3687.
DOI: 10.1007/s00436-022-07677-3
Votýpka J., Stříbrná E., Modrý D., Bryja J., Bryjová A., Lukeš J. (2022) Unexpectedly high diversity of trypanosomes in small sub-Saharan mammals International Journal for Parasitology 52 : 647–658.
DOI: 10.1016/j.ijpara.2022.06.002

Dokumenty ke stažení:
Votypka_2022_IJP (pdf)
Blanvillain C., Saavedra S., Withers T., Votýpka J., Laroucau K., Lowenski S., Modrý D. (2021) Screening of diseases in wild exotic birds on Tahiti Island - implications for French Polynesian conservation Pacific Conservation Biology 27 : 284 - 295.
DOI: 10.1071/PC20049
Kostygov A., Karnkowska A., Votýpka J., Tashyreva D., Maciszewski K., Yurchenko V., Lukeš J. (2021) Euglenozoa: taxonomy, diversity and ecology, symbioses and viruses Open Biology 11 : 200407.
DOI: 10.1098/rsob.200407

Dokumenty ke stažení:
Kostygov_2021_OpenBiology (pdf)
Lesiczka P.M., Hrazdilová K., Majerová K., Fonville M., Sprong H., Hönig V., Hofmannová L., Papežík P. , Růžek D., Zurek L., Votýpka J., Modrý D. (2021) The Role of Peridomestic Animals in the Eco-Epidemiology of Anaplasma phagocytophilum Microbial Ecology 82 : 602–612.
DOI: 10.1007/s00248-021-01704-z

Dokumenty ke stažení:
Lesiczka_2021_MicrobEcology (pdf)
Lukeš J., Tesařová M., Votýpka J., Yurchenko V. (2021) Characterization of a new cosmopolitan genus of trypanosomatid parasites, Obscuromonas gen. nov. (Blastocrithidiinae subfam. nov.) European Journal of Protistology 79 : 125778.
DOI: 10.1016/j.ejop.2021.125778

Dokumenty ke stažení:
Lukes_2021_EJP (pdf)
Majerová K., Gutiérrez R., Fonville M., Hönig V., Papežík P. , Hofmannová L., Lesiczka P.M., Nachum-Biala Y., Růžek D., Sprong H., Harrus S., Modrý D., Votýpka J. (2021) Hedgehogs and Squirrels as Hosts of Zoonotic Bartonella Species Pathogens 10 : 686.
DOI: 10.3390/pathogens10060686

Dokumenty ke stažení:
Majerova_2021_Pathogens (pdf)
Modrý D., Hofmannová L., Papežík P. , Majerová K., Votýpka J., Hönig V., Růžek D., Hrazdilová K. (2021) Hepatozoon in Eurasian red squirrels Sciurus vulgaris, its taxonomic identity, and phylogenetic placement Parasitology Research 120 : 2989-2993.
DOI: 10.1007/s00436-021-07229-1

Dokumenty ke stažení:
Modry_2021_ParRes (pdf)
Hrazdilová K., Rybářová M., Široký P., Votýpka J., Zintl A., Burgess H., Steinbauer V., Žákovčík V., Modrý D. (2020) Diversity of Babesia spp. in cervid ungulates based on the 18S rDNA and cytochrome c oxidase subunit I phylogenies Infection, Genetics and Evolution 77 : 104060.
DOI: 10.1016/j.meegid.2019.104060

Dokumenty ke stažení:
Hrazdilova_2020_Infection, Genetics and Evolution (pdf)
Linhart P., Bandouchová H., Zukal J., Votýpka J., Kokurewicz T., Dundarova H., Apoznanski G., Heger T., Kubickova A., Němcová M., Piacek V., Sedláčková J., Seidlová V., Berková H., Hanzal V., Pikula J. (2020) Trypanosomes in eastern and central European bats Acta Veterinaria Brno 89 : 69-78.
DOI: 10.2754/avb202089010069

Dokumenty ke stažení:
Linhart_2020_ActVet (pdf)
Lukeš J., Votýpka J. (2020) Field Isolation and Cultivation of Trypanosomatids from Insects. In P.A.M. Michels, M. Ginger, D. Zilberstein (Eds.), Trypanosomatids. Methods in Molecular Biology. Springer Nature, New York 2116 : 3–21.
DOI: 10.1007/978-1-0716-0294-2_1

Dokumenty ke stažení:
Chapter_Lukes_2020_Trypanosomatids (pdf)

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA