prof. Ing. Martin Kváč, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř veterinární a medicínské protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775419
E-mail: kvac@paru.cas.cz
Místnost: 113

Popis

Výzkumné zaměření

 • Endoparazité hospodářských a volně žijících zvířat zahrnující infektivitu, patogenitu a hostitelské vztahy

 

 

Priority

Oportunističtí prvoci, zejména kryptosporidie, mikrosporidie a giardie

 

Odborný životopis

Vzdělání

 • 1993-1999 Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Ing.)
 • 1999-2003 Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (PhD.)

Profesní profil

 • 2003-dosud Parazitologický ústav, BC AVČR, v.v.i. (vědecký pracovník)
 • 2004-dosud Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (odborný asistent)

Studijní pobyty

 • Universität für Bodenkultur Wien, Austria (2000)
 • Institut für Parasitologie und Zoologie, Veterinärmedizinische Universität Wien, Austria (2000)
 • Centers for Diseases Control and Prevention, Division of Parasitic Diseases, Atlanta, Georgia USA (2007)

Další aktivity

 • Školitel bakalářských a magisterských diplomových prací na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Grantové projekty

 • Occurence of microsporidia on the pig farms (2007)
 • Immune response of mice to infection with different gastric cryptosporidia from mammals (2007-2009)
 • Zoonotic potencial of Cryptosporidium species infecting cattle and pigs (2007-2009)
 • Host specifity and morphological variability of pig cryptosporidia (2006)
 • Gastric cryptosporidia in mammals: variability and host specificity (2005-2007)
 • Impact of increased contact with humans on diversity and ecology of protozoan parasites of African great apes (2009-2011) 
 • Prevalence, genotypic characterization and clinical effects caused by Blastocystis hominisi n patients with HIV and AIDS (2010-2012)
 • Use of genetic and biotechnological methods for improving the health of animals (2010-2012) 
 • Diversity, biology and phylogeny of Cryptosporidium spp. parasiting in rodents (2011-2014)
 • Anti-inflammatory activity of extracts isolated from selected Indonesian plants and their effect on opportunistic parasitoses (2011-2015)
 • Development of scientific team and laboratory for infectious diseases common to humans and great apes (2012-2015)
 • Livestock health and food safety - genetic, parasitic and nutritional aspects (2013-2015) 
 • Clinical, immunological and molecular profile of microsporidiosis and cryptosporidiosis in patients living with HIV in the population of Lower Silesia (2013-2014)
 • The application of molecular methods to identify and characterize Microsporidia in immunocompetent and immunosuppressed patients with kidney disease and evaluating the impact of selected drugs on the process of Microsporidia invasion in in vitro research (2013-2017)
 • Revealing Cryptosporidium diversity: Linking genetic variation to parasite biology (2015-2017)
 •  

Zahraniční stáže

 • Universität für Bodenkultur Wien, Austria (2000)
 • Institut für Parasitologie und Zoologie, Veterinärmedizinische Universität Wien, Austria (2000)
 • Centers for Diseases Control and Prevention, Division of Parasitic Diseases, Atlanta, Georgia USA (2007)
 • Centers for Diseases Control and Prevention, Division of Parasitic Diseases, Atlanta, Georgia USA (2008)
 • Wroclaw Medical University, Department of Biology and Medical Parasitology, Wrocław, Poland (2009)
 • Center for Food Safety, College of Agricultural and Environmental Sciences, Griffin, Georgia, USA  (2011)
 • North Dakota State University, Department of Veterinary and Microbiological Sciences, North Dakota, USA (2011)
 • North Dakota State University, Department of Veterinary and Microbiological Sciences, North Dakota, USA (2012)
 • North Dakota State University, Department of Veterinary and Microbiological Sciences, North Dakota, USA (2014)
 • University of Ottawa, Department of Biology, Ottawa Canada (2015)

Výuka Ochrana zdraví zvířat / Animal Health Protection
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Agriculture, University of South Bohemia

Veterinární parazitologie / Veterinary Parasitology
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Agriculture, University of South Bohemia

Zoohygiena a prevence chorob hospodářských zvířat / Hygiene and Prevention of Diseases in Farm Animals
Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Agriculture, University of South Bohemia

Publikace
Celkem nalezeno: 102 záznamů
Feng Y., Gong X., Zhu K. , Li N., Yu Z., Guo Y., Weng Y., Kváč M., Xiao L. (2019) Prevalence and genotypic identification of Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis and Enterocytozoon bieneusi in pre-weaned dairy calves in Guangdong, China. Parasites & Vectors 12 : 41.
DOI: 10.1186/s13071-019-3310-5
Kicia M., Szydłowicz M., Cebulski K., Jakuszko K., Piesiak P., Kowal A., Sak B., Krajewska M., Hendrich A.B., Kváč M., Kopacz Z. (2019) Symptomatic respiratory Encephalitozoon cuniculi infection in renal transplant recipients International Journal of Infectious Diseases 79 : 21–25.
DOI: 10.1016/j.ijid.2018.10.016
Čondlová Š., Horčičková M., Sak B., Květoňová D., Hlásková L., Konečný R., Stanko M., McEvoy J., Kváč M. (2018) Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. European Journal of Protistology 63 : 1-12.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.12.006
Holubová N., Sak B., Hlásková L., Květoňová D., Hanzal V., Rajský D., Rost M., McEvoy J., Kváč M. (2018) Host specificity and age-dependent resistance to Cryptosporidium avium infection in chickens, ducks and pheasants. Experimental Parasitology 191 : 62–65.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.06.007
Kicia M., Kopacz Z., Kváč M., Sak B., Sokulska M., Cebulski K., Hendrich A.B., Pozowski A. (2018) Disseminated Infection of Encephalitozoon cuniculi Associated With Osteolysis of Hip Periprosthetic Tissue Clinical Infectious Diseases 2018 : 1228–1234.
DOI: 10.1093/cid/ciy256
Kicia M., Sedzimirska M., Sak B., Kváč M., Wesolowska M., Hendrich A.B., Kopacz Z. (2018) Respiratory microsporidiosis caused by Enterocytozoon bieneusi in a HIV-negative hematopoietic stem cell transplant recipient International Journal of Infectious Diseases 77 : 26–28.
DOI: 10.1016/j.ijid.2018.07.021
Kotková M., Sak B., Hlásková L., Květoňová D., Kváč M. (2018) Evidence of transplacental transmission of Encephalitozoon cuniculi genotype II in murine model. Experimental Parasitology 193 : 51–57.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.09.001
Kotková M., Sak B., Kváč M. (2018) Differences in the intensity of infection caused by Encephalitozoon cuniculi genotype II and III - comparison using quantitative Real-Time PCR Experimental Parasitology 192 : 93–97.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.07.019
Kváč M., Vlnatá G., Ježková J., Horčičková M., Konečný R., Hlásková L., McEvoy J., Sak B. (2018) Cryptosporidium occultus sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in rats European Journal of Protistology 63 : 96-104.
DOI: 10.1016/j.ejop.2018.02.001
Pecková R., Doležal K., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Nurcahyo W., Foitová I. (2018) Effect of Piper betle on Giardia intestinalis infection in vivo Experimental Parasitology 184 : 39-45.
DOI: 10.1016/j.exppara.2017.11.005
Pecková R., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Koriťáková E., Foitová I. (2018) The course of experimental giardiasis in Mongolian gerbil Parasitology Research 117 : 2437–2443.
DOI: 10.1007/s00436-018-5932-5
Plutzer J., Lassen B., Jokelainen P., Djurković-Djaković O., Kucsera I., Dorbek-Kolin E., Šoba B., Sréter T., Imre K., Omeragić J., Nikolić A., Bobić B., Živičnjak T., Lučinger S., Lazarić Stefanović L., Kučinar J., Sroka J., Deksne G., Keidāne D., Kváč M., Hůzová Z., Karanis P. (2018) Review of Cryptosporidium and Giardia in the eastern part of Europe, 2016 Eurosurveillance 23 : 16-00825.
DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2018.23.4.16-00825
Stenger B.L.S, Horčičková M., Clark M., Kváč M., Čondlová Š., Khan E., Widmer G., Xiao L., Giddings C., Pennil Ch., Stanko M., Sak B., Mcevoy J. (2018) Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae Parasitology 145 : 326–334.
DOI: 10.1017/S0031182017001524
Valigurová A., Pecková R., Doležal K., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Nurcahyo W., Foitová I. (2018) Limitations in the screening of potentially anti-cryptosporidial agents using laboratory rodents with gastric cryptosporidiosis Folia Parasitologica 65 : 010.
DOI: 10.14411/fp.2018.010.
Kellnerová K., Holubová N., Jandová A., Vejčík A., McEvoy J., Sak B., Kváč M. (2017) First description of Cryptosporidium ubiquitum XIIa subtype family in farmed fur animals European Journal of Protistology 59 : 108-113.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.03.007
Kotková M., Sak B., Hlásková L., Kváč M. (2017) The course of infection caused by Encephalitozoon cuniculi genotype III in immunocompetent and immunodeficient mice Experimental parasitology 182 : 16-21.
DOI: 10.1016/j.exppara.2017.09.022
Kváč M., Hofmannová L., Ortega Y., Holubová N., Horčičková M., Kicia M., Hlásková L., Květoňová D., Sak B., McEvoy J. (2017) Stray cats are more frequently infected with zoonotic protists than pet cats Folia Parasitologica 64 : 034.
DOI: 10.14411/fp.2017.034
Laatamna A., Holubová N., Sak B., Kváč M. (2017) Cryptosporidium meleagridis and C. baileyi (Apicomplexa) in domestic and wild birds in Algeria Folia Parasitologica 64 : 018.
DOI: 10.14411/fp.2017.018
Piekarska J., Kicia M., Wesołowska M., Kopacz Z., Gorczykowski M., Szczepankiewicz B., Kváč M., Sak B. (2017) Zoonotic microsporidia in dogs and cats in Poland Veterinary Parasitology 246 : 108-111.
DOI: 10.1016/j.vetpar.2017.09.011
Prediger J., Horčičková M., Hofmannová L., Sak B., Ferrari N., Mazzamuto M., Romeo C., Wauters L., McEvoy J., Kváč M. (2017) Native and introduced squirrels in Italy host different Cryptosporidium spp. European Journal of Protistology 61 : 64-75.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.09.007

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA