RNDr. Bohumil Sak, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř veterinární a medicínské protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775421
E-mail: casio@paru.cas.cz
Místnost: 120

Odborný životopis

Vzdělání

  • 1994-2000 Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Bc., Mgr.)
  • 2006 Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (RNDr.)
  • 2002-2006 Biologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (PhD.)

Další aktivity

  • Školitel bakalářských a magisterských diplomových prací na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích

Projekty

  • Occurence of microsporidia on the pig farms (2007)
  • Immune response of mice to infection with different gastric cryptosporidia from mammals (2007-2009)
  • Zoonotic potencial of Cryptosporidium species infecting cattle and pigs (2007-2009)
  • Host specifity and morphological variability of pig cryptosporidia (2006)
  • Gastric cryptosporidia in mammals: variability and host specificity (2005-2007)

Výuka Obecná biologie
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Publikace
Celkem nalezeno: 97 záznamů
Kicia M., Szydłowicz M., Cebulski K., Jakuszko K., Piesiak P., Kowal A., Sak B., Krajewska M., Hendrich A.B., Kváč M., Kopacz Z. (2019) Symptomatic respiratory Encephalitozoon cuniculi infection in renal transplant recipients International Journal of Infectious Diseases 79 : 21–25.
DOI: 10.1016/j.ijid.2018.10.016
Čondlová Š., Horčičková M., Sak B., Květoňová D., Hlásková L., Konečný R., Stanko M., McEvoy J., Kváč M. (2018) Cryptosporidium apodemi sp. n. and Cryptosporidium ditrichi sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in Apodemus spp. European Journal of Protistology 63 : 1-12.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.12.006
Holubová N., Sak B., Hlásková L., Květoňová D., Hanzal V., Rajský D., Rost M., McEvoy J., Kváč M. (2018) Host specificity and age-dependent resistance to Cryptosporidium avium infection in chickens, ducks and pheasants. Experimental Parasitology 191 : 62–65.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.06.007
Kicia M., Kopacz Z., Kváč M., Sak B., Sokulska M., Cebulski K., Hendrich A.B., Pozowski A. (2018) Disseminated Infection of Encephalitozoon cuniculi Associated With Osteolysis of Hip Periprosthetic Tissue Clinical Infectious Diseases 2018 : 1228–1234.
DOI: 10.1093/cid/ciy256
Kicia M., Sedzimirska M., Sak B., Kváč M., Wesolowska M., Hendrich A.B., Kopacz Z. (2018) Respiratory microsporidiosis caused by Enterocytozoon bieneusi in a HIV-negative hematopoietic stem cell transplant recipient International Journal of Infectious Diseases 77 : 26–28.
DOI: 10.1016/j.ijid.2018.07.021
Kotková M., Sak B., Hlásková L., Květoňová D., Kváč M. (2018) Evidence of transplacental transmission of Encephalitozoon cuniculi genotype II in murine model. Experimental Parasitology 193 : 51–57.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.09.001
Kotková M., Sak B., Kváč M. (2018) Differences in the intensity of infection caused by Encephalitozoon cuniculi genotype II and III - comparison using quantitative Real-Time PCR Experimental Parasitology 192 : 93–97.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.07.019
Kváč M., Vlnatá G., Ježková J., Horčičková M., Konečný R., Hlásková L., McEvoy J., Sak B. (2018) Cryptosporidium occultus sp. n. (Apicomplexa: Cryptosporidiidae) in rats European Journal of Protistology 63 : 96-104.
DOI: 10.1016/j.ejop.2018.02.001
Pecková R., Doležal K., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Nurcahyo W., Foitová I. (2018) Effect of Piper betle on Giardia intestinalis infection in vivo Experimental Parasitology 184 : 39-45.
DOI: 10.1016/j.exppara.2017.11.005
Pecková R., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Koriťáková E., Foitová I. (2018) The course of experimental giardiasis in Mongolian gerbil Parasitology Research 117 : 2437–2443.
DOI: 10.1007/s00436-018-5932-5
Stenger B.L.S, Horčičková M., Clark M., Kváč M., Čondlová Š., Khan E., Widmer G., Xiao L., Giddings C., Pennil Ch., Stanko M., Sak B., Mcevoy J. (2018) Cryptosporidium infecting wild cricetid rodents from the subfamilies Arvicolinae and Neotominae Parasitology 145 : 326–334.
DOI: 10.1017/S0031182017001524
Valigurová A., Pecková R., Doležal K., Sak B., Květoňová D., Kváč M., Nurcahyo W., Foitová I. (2018) Limitations in the screening of potentially anti-cryptosporidial agents using laboratory rodents with gastric cryptosporidiosis Folia Parasitologica 65 : 010.
DOI: 10.14411/fp.2018.010.
Kellnerová K., Holubová N., Jandová A., Vejčík A., McEvoy J., Sak B., Kváč M. (2017) First description of Cryptosporidium ubiquitum XIIa subtype family in farmed fur animals European Journal of Protistology 59 : 108-113.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.03.007
Kotková M., Sak B., Hlásková L., Kváč M. (2017) The course of infection caused by Encephalitozoon cuniculi genotype III in immunocompetent and immunodeficient mice Experimental parasitology 182 : 16-21.
DOI: 10.1016/j.exppara.2017.09.022
Kváč M., Hofmannová L., Ortega Y., Holubová N., Horčičková M., Kicia M., Hlásková L., Květoňová D., Sak B., McEvoy J. (2017) Stray cats are more frequently infected with zoonotic protists than pet cats Folia Parasitologica 64 : 034.
DOI: 10.14411/fp.2017.034
Laatamna A., Holubová N., Sak B., Kváč M. (2017) Cryptosporidium meleagridis and C. baileyi (Apicomplexa) in domestic and wild birds in Algeria Folia Parasitologica 64 : 018.
DOI: 10.14411/fp.2017.018
Piekarska J., Kicia M., Wesołowska M., Kopacz Z., Gorczykowski M., Szczepankiewicz B., Kváč M., Sak B. (2017) Zoonotic microsporidia in dogs and cats in Poland Veterinary Parasitology 246 : 108-111.
DOI: 10.1016/j.vetpar.2017.09.011
Prediger J., Horčičková M., Hofmannová L., Sak B., Ferrari N., Mazzamuto M., Romeo C., Wauters L., McEvoy J., Kváč M. (2017) Native and introduced squirrels in Italy host different Cryptosporidium spp. European Journal of Protistology 61 : 64-75.
DOI: 10.1016/j.ejop.2017.09.007
Sak B., Jandová A., Doležal K., Kváč M., Květoňová D., Hlásková L., Rost M., Olšanský M., Nurcahyo W., Foitová I. (2017) Effects of selected Indonesian plant extracts on E. cuniculi infection in vivo Experimental Parasitology 181 : 94-101.
DOI: 10.1016/j.exppara.2017.07.014
Sak B., Kotková M., Hlásková L., Kváč M. (2017) Limited effect of adaptive immune response to control encephalitozoonosis Parasite Immunology 39 : e12496.
DOI: 10.1111/pim.12496

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA