Bc. Luise Robbertse, Ph.D.

Funkce: Mateřská dovolená - Laboratoř imunologie vektorů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5453
E-mail: luise.robbertse@paru.cas.cz

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA