RNDr. Jan Kamiš

Funkce: Odborný pracovník - Laboratoř arbovirologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 38 777 5463
E-mail: jan.kamis@paru.cas.cz
Místnost: 324

Popis

V Laboratoři arbovirologie jsem se začal v roce 2019 zabývat studiem hantavirů, coby magisterský student. Od roku 2021 jsem začal působit na pozici odborného pracovníka a od září 2023 jsem doktorandem. Zabývám se eko-epidemiologií popsaných i potenciálně zoonotických patogenů člověka. V laboratoři se aktivně podílím na několika aktuálně běžících projektech, zejména pracuji na projektu Klíšťata ve městě, a také na optimalizaci detekce viru klíšťové encefalitidy u pacientů.  

Z mikrobiologického světa mě zajímají bakterie a viry u klíšťat a obratlovců (hlodavci, hmyzožravci, ptáci…) – obzvláště ty, které jsou patogenní pro člověka. Věnuji se především virům ze skupiny flavivirů (virus klíšťové encefalitidy, Usutu virus), orbivirů (Tribeč/Kemerovo virus) a hantavirů (Dobrava-Belgrade, Tula, Puumala…), a z bakterií pak rod¨ům jako jsou Borrelia, Anaplasma a Rickettsie.

V laboratoři se specializuji na sterilní práci s infekčními agens v podmínkách BSL2 a BSL3. Zaměřuji se na detekci virů a bakterií, již od zpracování primárního vzorku (pitvy, homogenizace, izolace nukleových kyselin, automatizovaná izolace), přes screeningové metody molekulární biologie (PCR, multiplexová qPCR, RT-PCR, elektroforéza, plaková titrace, izolace virů na buněčných kulturách…), až po identifikaci (Sangerovo sekvenování, WGS) a interpretaci (fylogenetické vztahy a analýzy). Není mi cizí ani práce s tkáňovými kulturami (A549, Vero E6…), plasmidy, a také se angažuji v laboratoři BSL3, kde pracuji s viry (SARS-CoV-2, virus klíšťové encefalitidy…) a myšími modely. V laboratoři zajišťuji školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, školení o pravidlech při práci s infekčním materiálem a GMO v BSL2 a BSL3 podmínkách, a jsem obědový referent laboratoře.

Odborný životopis

Vzdělání:

Bakalářské studium (2016 – 2020)

  • Studijní program: Biologie
  • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Téma bakalářské práce: Fylogenetické vztahy kokcidií parazitujících u myšice temnopásé (Apodemus agrarius) na základě sekvencí COX3 genu

Magisterské studium (2020 – 2022)

  • Studijní program: Parazitologie
  • Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Téma magisterské práce: Hlodavci jako rezervoár hantavirů

Rigorózní řízení (10/2022)

  • Obor: Parazitologie
  • Téma rigorózní práce: Orthohantaviruses in the reservoir and atypical hosts in the Czech Republic: spillover infection and indication of virus-specific tissue tropism

 

Účast na konferenci:

XXIV. Celostátní konference virologů, Hradecké virologické dny, 4. - 5. října 2022, Nové Adalbertinum, Hradec Králové

  • Přednáška - Orthohantaviry v rezervoárových a atypických hostitelích v ČR
  • Poster - Hantaviry v rezervoárových a atypických hostitelích na urbánních lokalitách České republiky - hostitelská specifita a tkáňový tropismus

Publikace
Celkem nalezeno: 1 záznamů
Hönig V., Kamiš J., Maršíková A., Matějková T., Stopka P., Mácová A., Růžek D., Kvičerová J. (2022) Orthohantaviruses in reservoir and atypical hosts in the Czech Republic: spillover infection and indication of virus-specific tissue tropism Microbiology Spectrum 10 : 5.
DOI: 10.1128/spectrum.01306-22

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA