prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775050, +420 387775456
E-mail: libor.grubhoffer@bc.cas.cz
Web: liborex@paru.cas.cz
Místnost: 212, 312

Popis

Výzkumné zaměření

  • molekulární a buněčné faktory podílející se na šíření patogenů prostřednictvím klíšťat
  • původci lymské boreliozy a TBE viru z pohledu interakce povrchových molekulárních struktur
Odborný životopis

Více informací v anglické verzi.

Výuka Biochemie / Biochemistry
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Biochem. praktikum pro biologii a ŽP / Basic Laboratory Course in Biochemistry
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Biochemie I - pro chemiky / Biochemistry - for chemists
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Biochemie 1 / Biochemistry 1
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Biochemie 1 / Biochemistry 2
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Biological Chemistry - Bachelor Seminar
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Developmental and Comparative Biochemistry (for Biological Chemistry)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Glycobiochemistry (for Biological Chemistry)
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Laboratorní cvičení z Biochemie
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Praktikum z biochemie / Laboratory Course in Biochemistry
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Pokročilé praktikum z biochemie / Advanced Laboratory Course in Biochemistry
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Seminar in Advanced Biological Chemistry I
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Seminar in Advanced Biological Chemistry II
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Publikace
Celkem nalezeno: 120 záznamů
Gerhart J.G, Dutcher H.A., Brenner A.E., Moses A.S., Grubhoffer L., Raghavan R. (2018) Multiple Acquisitions of Pathogen-Derived Francisella Endosymbionts in Soft Ticks. Genome Biology and Evolution 10 : 607-615.
DOI: 10.1093/gbe/evy021
Müllerová J., Elsterová J., Černý J., Ditrich O., Žárský J., Culler L.E., Kampen H., Walther D., Coulson S., Růžek D., Grubhoffer L. (2018) No indication of arthropod-vectored viruses in mosquitoes (Diptera: Culicidae) collected on Greenland and Svalbard Polar Biology 11 : 1581–1586.
DOI: 10.1007/s00300-017-2242-9
Strnad M., Oh Y., Vancová M., Hinterdorfer P., Grubhoffer L., Rego R. O. M. (2018) Interaction forces between the extracellular matrix and variants of borrelial decorin binding protein A probed by atomic force microscopy. FEBS Open Bio 8 : 203.
Věchtová P., Štěrbová J., Štěrba J., Vancová M., Rego R. O. M., Selinger M., Strnad M., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2018) A bite so sweet: the glycobiology interface of tick-host-pathogen interactions Parasites & Vectors 11 : 594.
DOI: 10.1186/s13071-018-3062-7
de la Fuente J., Antunes S., Bonnet S., Domingos A., Estrada-Peňa A., Johnson N., Kocan K., Mansfield K., Nijhof A., Papa A., Rudenko N., Villar M., Alberdi P., Torina A., Ayllón N., Vancová M., Golovchenko M., Grubhoffer L., Caracappa S., Fooks A., Gortazar C., Rego R. O. M. (2017) Tick-pathogen interactions and vector competence: identification of molecular drivers for tick-borne diseases Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 : 114.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00114
Hönig Mondeková H., Šíma R., Urbanová V., Kovář V., Rego R. O. M., Grubhoffer L., Kopáček P., Hajdušek O. (2017) Characterization of Ixodes ricinus Fibrinogen-Related Proteins (Ixoderins) Discloses Their Function in the Tick Innate Immunity Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 : 509.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00509
Hönig V., Carolan H., Vavrušková Z., Massire C., Mosel M.R., Crowder C., Rounds M., Ecker D., Růžek D., Grubhoffer L., Luft B., Eshoo M. (2017) Broad-range survey of vector-borne pathogens and tick host identification of Ixodes ricinus from Southern Czech Republic FEMS Microbiology Ecology 93 : fix129.
DOI: 10.1093/femsec/fix129
Selinger M., Wilkie G., Tong L., Gu Q., Schnettler E., Grubhoffer L., Kohl A. (2017) Analysis of tick-borne encephalitis virus-induced host responses in human cells of neuronal origin and interferon-mediated protection Journal of General Virology 98 : 2043-2060.
DOI: 10.1099/jgv.0.000853
Strnad M., Hönig V., Růžek D., Grubhoffer L., Rego R. O. M. (2017) Europe-wide meta-analysis of Borrelia burgdorferi sensu lato prevalence in questing Ixodes ricinus ticks Applied and Environmental Microbiology 83 : e00609-17.
DOI: 10.1128/AEM.00609-17
Vancová M., Rudenko N., Vaněček J., Golovchenko M., Strnad M., Rego R. O. M., Tichá L., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2017) Pleomorphism and viability of the Lyme disease pathogen Borrelia burgdorferi exposed to physiological stress conditions: a correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy study Frontiers in Microbiology 8 : 596.
DOI: 10.3389/fmicb.2017.00596
Cabezas-Cruz A., Zweygarth E., Vancová M., Broniszewska M., Grubhoffer L., Passos L., Ribeiro M., Alberdi P., de (2016) Ehrlichia minasensis sp. nov., a new species within the genus Ehrlichia isolated from the tick Rhipicephalus microplus International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 66 : 1426-1430.
DOI: 10.1099/ijsem.0.000895
Černý J., Selinger M., Palus M., Vavrušková Z., Tykalová H., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L., Růžek D. (2016) Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells Virus Genes 52 : 309-316.
DOI: 10.1007/s11262-015-1273-y
Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L., Rudenko N. (2016) A divergent spirochete strain isolated from a resident of the southeastern United States was identified by multilocus sequence typing as Borrelia bissettii Parasites & Vectors 9 : 68.
DOI: 10.1186/s13071-016-1353-4
Rudenko N., Golovchenko M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto in Amblyomma americanum ticks in the southeastern United States: the case of selective compatibility. Emerging Microbes and Infection 5 : e48.
DOI: 10.1038/emi.2016.45
Rudenko N., Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Grubhoffer L., Oliver J. (2016) Isolation of live Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes from patients with undefined disorders and symptoms not typical for Lyme diseases Clinical Microbiology and Infection 22 : 267.e9-267.e15.
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.11.009
Tichá L., Golovchenko M., Oliver J., Grubhoffer L., Rudenko N. (2016) Sensitivity of Lyme Borreliosis Spirochetes to Serum Complement of Regular Zoo Animals: Potential Reservoir Competence of Some Exotic Vertebrates Vector-Borne and Zoonotic Diseases 16 : 13-19.
DOI: 10.1089/vbz.2015.1847
Černý J., Černá Bolfíková B., De A. Zanotto P., Grubhoffer L., Růžek D. (2015) A deep phylogeny of viral and cellular right-hand polymerases Infection, Genetics and Evolution 36 : 275-286.
DOI: 10.1016/j.meegid.2015.09.026
Elsterová J., Černý J., Müllerová J., Šíma R., Coulson S., Lorentzen E., Strom H., Grubhoffer L. (2015) Search for tick-borne pathogens in the Svalbard archipelago and Jan Mayen Polar Research 34 : 27466.
DOI: 10.3402/polar.v34.27466
Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Šťastná H., Kilian P., Vrtišková V., Dorňáková V., Dupejová J., Simonová Z., Mondeková H., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N. (2015) Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence Ticks and Tick-borne diseases 6 : 559-567.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
Strnad M., Elsterová J., Schrenková J., Vancová M., Rego R. O. M., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2015) Correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy as a straightforward tool to study host-pathogen interactions Scientific Reports 5 : 18029.
DOI: 10.1038/srep18029

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA