MSc. Nataliia (Natasha) Rudenko, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775468
E-mail: natasha@paru.cas.cz
Místnost: 318

Popis

Výzkumné zaměření

Molekulární biologie, ekologie, infektivita, patogeneze a genetická variabilita spirochét Lymské boreliózy, interakce klíště-hostitel-patogen, přenos mikroorganismů, imunitní odpověď klíštěte a jeho imunitní proteiny a antimikrobiální peptidy, jejich využití při vývoji léčiv nové generace.

Odborný životopis

Vzdělání a pracovní zkušenosti:

 • 1980-1986 – Taras Shevchenko Kiev State University, Kiev, Ukrajina
 • 1982-1986 – laboratorní asistent, Institute of Molecular Biology and Genetics, Ukrainian Academy of Sciences, Ukrajina;
 • 1986 – získala kombinovaný titul Bc. a MSc. v oborech biologie a chemie, Kiev State University, Ukrajina;
 • 1986 – výzkumný pobyt, Institute of Bioorganic Chemistry, Russ Acad. Sci., Russia;
 • 1987 – výzkumný pobyt, Ústav molekulární genetiky, ČSAV, Praha;
 • 1987-1990 – mladý vědecký pracovník, Inst. of Mol. Biol. and Genetics, Ukr. AS, Ukrajina;
 • 1991-1994 – stipendista, School of Medicine, UCLA, Los Angeles, California, USA;
 • 1994-1995 – výzkumný pobyt, Fels Inst. for Cancer Research & Molecular Biology, Philadelphia, USA;
 • 1996-dosud – vědecký pracovník, Parazitologický ústav AVČR/BC AVČR a Biologické/Přírodovědecké fakulty JU, České Budějovice;
 • 1999 – výzkumný pobyt, State University of New York at Stony Brook, Stony Brook, USA;
 • 1999 – výzkumný pobyt, Brookhaven National Laboratory, Brookhaven, USA;
 • 2001, 2002, 2009 – Visiting Scientist, Center for Ecology & Hydrology, Oxford, UK;
 • 2002 – získala titul PhD. v molekulární a buněčné biologii a genetice, Biologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice;
 • 2002, 2005 – výzkumný pobyt, Inst. for Biological Sciences, NRC Canada, Ottawa, Canada;
 • 2006, 2007, 2008 – výzkumný pobyt, Georgia Southern University, Statesboro, USA;
 • 2009, 2010 – výzkumný pobyt, Georgia Southern University, The James H. Oliver Jr. Institute of Arthropodology and Parasitology.

Praktické zkušenosti, vědecké zaměření:

Základní i pokročilé techniky molekulární biologie, mikrobiologie, virologie a parazitologie, práce s laboratorními zvířaty, bioinformatický software, vedení kvalifikačních prací studentů (včetně doktorských studentů), školení zahraničních vědeckých pracovníků. Vědecké zaměření: molekulární biologie, ekologie, infektivita, patogeneze a genetická variabilita spirochét Lymské boreliózy, interakce klíště-hostitel-patogen, přenos mikroorganismů, imunitní odpověď klíštěte a jeho imunitní proteiny a antimikrobiální peptidy, jejich využití při vývoji léčiv nové generace.

Řešení projektů:

Účastník řešitelského týmu celkem 8 grantů (Grantová agentura ČR, Grantová agentura AVČR, MŠMT), projektu Centrum molekulární ekologie vektorů a patogenů (MŠMT), 2 projektů aplikovaného výzkumu (Dynex CZ Ltd. – EUREKA projekt, Inpharmatica Ltd. UK), a NIAID/NIH grantu "Ixodes  Ticks and B. burgdorferi in SE USA" R37A/024899. Řešitel mezinárodního projektu „Distribution and diversity of Borrelia bissettii in the southeastern United States” financovaného Central Research and Developnemt Foundation, NIAID, NIH, USA (2010-2011). Spolupráce s University of California, Berkeley,USA.

Publikace
Celkem nalezeno: 48 záznamů
Černý J., Lynn G., Hrnková J., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2020) Management Options forIxodes ricinus-AssociatedPathogens: A Review of Prevention Strategies International Journal of Environmental Researchand Public Health 17 : 1830.
DOI: 10.3390/ijerph17061830
Rudenko N., Golovchenko M., Kybicová K., Vancová M. (2019) Metamorphoses of Lyme disease spirochetes: phenomenon of Borrelia persisters. Parasites & Vectors 12 : 237.
DOI: 10.1186/s13071-019-3495-7
Věchtová P., Štěrbová J., Štěrba J., Vancová M., Rego R. O. M., Selinger M., Strnad M., Golovchenko M., Rudenko N., Grubhoffer L. (2018) A bite so sweet: the glycobiology interface of tick-host-pathogen interactions Parasites & Vectors 11 : 594.
DOI: 10.1186/s13071-018-3062-7
Cutler S., Rudenko N., Golovchenko M., Cramaro W., Kirpach J., Savic S., Christova I., Amaro A. (2017) Diagnosing Borreliosis Vector-Borne and Zoonotic Diseases 17 : 2-11.
DOI: 10.1089/vbz.2016.1962
de la Fuente J., Antunes S., Bonnet S., Domingos A., Estrada-Peňa A., Johnson N., Kocan K., Mansfield K., Nijhof A., Papa A., Rudenko N., Villar M., Alberdi P., Torina A., Ayllón N., Vancová M., Golovchenko M., Grubhoffer L., Caracappa S., Fooks A., Gortazar C., Rego R. O. M. (2017) Tick-pathogen interactions and vector competence: identification of molecular drivers for tick-borne diseases Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 : 114.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00114
Luche-Thayer J., Miklossy J., Rudenko N., Stuckelberger A. , Beaton J., Blakely J., Freeman P., Garg K., Kraaijeveld H., Lloyd D., Merilainen L., Ahem H., Hamelink C., O´Leary D. , DellaSala D. , Franklin S., Gilbert L., Horowitz R., Liegner K. , McManus M. (2017) UPDATING ICD11 Borreliosis Diagnostic Codes: Edition One. CreateSpace Independent Publishing Platform CreateSpace Independent 104 pp.
Vancová M., Rudenko N., Vaněček J., Golovchenko M., Strnad M., Rego R. O. M., Tichá L., Grubhoffer L., Nebesářová J. (2017) Pleomorphism and viability of the Lyme disease pathogen Borrelia burgdorferi exposed to physiological stress conditions: a correlative cryo-fluorescence and cryo-scanning electron microscopy study Frontiers in Microbiology 8 : 596.
DOI: 10.3389/fmicb.2017.00596
Daniel M., Rudenko N., Golovchenko M., Danielová V., Fialová A., Kříž B., Malý M. (2016) The occurrence of Ixodes ricinus ticks and important tick-borne pathogens in areas with high tick-borne encephalitis prevalence in different altitudinal levels of the Czech Republic Part II. Ixodes ricinus ticks and genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato complex Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie 65 : 183-193.
Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L., Rudenko N. (2016) A divergent spirochete strain isolated from a resident of the southeastern United States was identified by multilocus sequence typing as Borrelia bissettii Parasites & Vectors 9 : 68.
DOI: 10.1186/s13071-016-1353-4
Rudenko N., Golovchenko M., Clark K., Oliver J., Grubhoffer L. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto in Amblyomma americanum ticks in the southeastern United States: the case of selective compatibility. Emerging Microbes and Infection 5 : e48.
DOI: 10.1038/emi.2016.45
Rudenko N., Golovchenko M., Vancová M., Clark K., Grubhoffer L., Oliver J. (2016) Isolation of live Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes from patients with undefined disorders and symptoms not typical for Lyme diseases Clinical Microbiology and Infection 22 : 267.e9-267.e15.
DOI: 10.1016/j.cmi.2015.11.009
Schwarzova K., Kozub P., Szep Z., Golovchenko M., Rudenko N. (2016) Detection of Borrelia burgdorferi sensu stricto and Borrelia garinii DNAs in patient with Hyperkeratosis lenticularis perstans (Flegel disease) Folia Microbiologica 61 : 359-363.
DOI: 10.1007/s12223-016-0444-0
Tichá L., Golovchenko M., Oliver J., Grubhoffer L., Rudenko N. (2016) Sensitivity of Lyme Borreliosis Spirochetes to Serum Complement of Regular Zoo Animals: Potential Reservoir Competence of Some Exotic Vertebrates Vector-Borne and Zoonotic Diseases 16 : 13-19.
DOI: 10.1089/vbz.2015.1847
Hönig V., Švec P., Halas P., Vavrušková Z., Šťastná H., Kilian P., Vrtišková V., Dorňáková V., Dupejová J., Simonová Z., Mondeková H., Erhart J., Štěrba J., Golovchenko M., Grubhoffer L., Rudenko N. (2015) Ticks and tick-borne pathogens in South Bohemia (Czech Republic) - spatial variability in Ixodes ricinus abundance, Borrelia burgdorferi and tick-borne encephalitis virus prevalence Ticks and Tick-borne diseases 6 : 559-567.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2015.04.010
Villar M., Ayllón N., Kocan K., Bonzón-Kulichenko E., Alberdi P., Blouin E., Weisheit S., Mateos-Hernández L., Bell-Sakyi L., Vancová M., Bílý T., Meyer D., Štěrba J., Contreras M., Rudenko N., Grubhoffer L., Vázquez J., de la Fuente J. (2015) Identification and Characterization of Anaplasma phagocytophilum Proteins Involved in Infection of the Tick Vector, Ixodes scapularis PLoS ONE 10 : e0137237.
DOI: 10.1371/journal.pone.0137237
Golovchenko M., Šíma R., Hajdušek O., Grubhoffer L., Oliver J., Rudenko N. (2014) Invasive potential of Borrelia burgdorferi sensu stricto ospC type L strains increases the possible disease risk to humans in the regions of their distribution. Parasites & Vectors 7 : 538.
DOI: 10.1186/s13071-014-0538-y
Rudenko N., Belifore N., Golovchenko M., Grubhoffer L., Oliver J. (2014) Divergence of Borrelia burgdorferi sensu lato spirochetes could be driven by the host: diversity of Borrelia strains isolated from ticks feeding on a single bird Parasites & Vectors 7 : 4.
DOI: 10.1186/1756-3305-7-4
Širmarová J., Tichá L., Golovchenko M., Salát J., Grubhoffer L., Nowotny N., Rudenko N., Růžek D. (2014) Seroprevalence of Borrelia burgdorferi sensu lato and tick-borne encephalitis virus in zoo animal species in the Czech Republic Ticks and Tick-borne Diseases 5 : 523-527.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2014.03.008
Tonk M., Valdés J. J., Golovchenko M., Rego R. O. M., Rudenko N., Bell-Sakyi L., de la Fuente J., Grubhoffer L. (2014) Identification and partial characterisation of new members of the 2 Ixodes ricinus defensin family Gene 540 : 146-152.
DOI: 10.1016/j.gene.2014.03.002
Rudenko N., Golovchenko M., Hönig V., Mallátová N., Krbková L., Mikulášek P., Fedorova N., Belfiore N., Grubhoffer L., Lane R., Oliver J. (2013) Detection of Borrelia burgdorferi Sensu Stricto ospC Alleles Associated with Human Lyme Borreliosis Worldwide in Non-Human-Biting Tick Ixodes affinis and Rodent Hosts in Southeastern United States Applied and Enviromental Microbiology 79 : 1444-1453.
DOI: 10.1128/AEM.02749-12

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA