Vědecký časopis Folia Parasitologica

Zaměření

Folia Parasitologica je mezinárodní časopis, který pokrývá všechna odvětví parazitologie živočichů, včetně morfologie, taxonomie, biologie, biochemie, fyziologie, imunologie, molekulární biologie parazitů, vztahů mezi hostitelem a jeho parazity a evoluce parazitů.

Folia Parasitologica vychází čtyřikrát ročně. Vydavatelem je Parazitologický ústav, Biologické centrum AV ČR.

Aktuální impakt faktor je 1,147. 5-year IF je 1,515.

Více o Folia Parasitologica na  http://www.paru.cas.cz/folia/.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA