MSc. Corinna Benz, Ph.D.

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř molekulární biologie prvoků

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5445
E-mail: corinna.benz@paru.cas.cz
Místnost: 2.26

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA