Mgr. Jitka Richtová, Ph.D.

Rodné:Kručinská

Funkce: Postdoktorand - Laboratoř evoluční protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387 77 5428
E-mail: jitka.richtova@paru.cas.cz
Místnost: 203

Odborný životopis

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

  • Bakalářská práce: Konstrukce expresního vektoru pro sinici Synechocystis sp. PCC 6803. Obhájeno: červen 2007
  • Magisterská práce: Příprava rekombinantní ferochelatázy sinice Synechocystic 6803 expresí v Escherichia coli. Obhájeno: květen 2009
  • Dizertačí práce (od 2009): Localization of nuclear encoded proteins in Chromera velia. (Školitel: Miroslav Oborník.)

Publikace
Celkem nalezeno: 8 záznamů
Bartošová-Sojková P., Butenko A., Richtová J., Fiala I., Oborník M., Lukeš J. (2024) Inside the host: understanding the evolutionary trajectories of intracellular parasitism ANNUAL REVIEW OF MICROBIOLOGY 78 : 3.1–3.21.
DOI: 10.1146/annurev-micro-041222-025305
Richtová J., Bazalová O., Horák A., Tomčala A., Gonepogu V., Oborník M., Doležel D. (2023) Circadian rhythms and circadian clock gene homologs of complex alga Chromera velia Frontiers in Plant Science 14 : 1226027.
DOI: 10.3389/fpls.2023.1226027
Richtová J., Sheiner L., Gruber A., Yang S., Striepen B., Kořený L., Oborník M. (2021) Using Diatom and Apicomplexan Model to Study the Heme Pathway of Chromera velia International Journal of Molecular Sciences 22 : 6495.
DOI: 10.3390/ijms22126495
Jirsová D., Füssy Z., Richtová J., Gruber A., Oborník M. (2019) Morphology, ultrastructure, and mitochondrial genome of the marine non-photosynthetic bicosoecid Cafileria marina gen. et sp. nov. Microorganisms 7 : 240.
DOI: 10.3390/microorganisms7080240
Sharaf A., Füssy Z., Tomčala A., Richtová J., Oborník M. (2019) Isolation of plastids and mitochondria from Chromera velia Planta 250 : 1731–1741.
DOI: 10.1007/s00425-019-03259-3
Füssy Z., Masařová P., Kručinská J., Esson H. J., Oborník M. (2017) Budding of the alveolate alga Vitrella brassicaformis resembles sexual and asexual processes in apicomplexan parasites Protist 168 : 80-91.
DOI: 10.1016/j.protis.2016.12.001
Tomčala A., Kyselová V., Schneedorferová I., Opekarová I., Moos M., Urajová P., Kručinská J., Oborník M. (2017) Separation and identification of lipids in the photosynthetic cousins of Apicomplexa Chromera velia and Vitrella brassicaformis. Journal of Separation Science 40 : 3402-3413.
DOI: 10.1002/jssc.201700171
Oborník M., Kručinská J., Esson H. J. (2016) Life cycles of chromerids resemble those of colpodellids and apicomplexan parasites Perspectives in Phycology 3 : 21-27.
DOI: 10.1127/pip/2016/0038

Dokumenty ke stažení:
Oborník_2016_PerPhyc (pdf)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA