MSc. Serafim Nenarokov

Job Position: PhD student - Laboratory of Genomics and Diversity of Protists

Contact details

Phone: +420 38777 5141; +420 38777 5144
Room: 228

Publications
Total found: 4 records
Jones R.E., Tice A.K., Eliáš M., Eme L., Kolísko M., Nenarokov S., Pánek T., Rokas A., Salomaki E., Strassert J., Shen X.X., Žihala D., Brown M.W. (2024) Create, analyze, and visualize phylogenomic datasets using PhyloFisher Current Protocols 4 : e969.
DOI: 10.1002/cpz1.969
Kachale A., Pavliková Z., Nenarokova A., Roithová A., Durante I., Miletínová P., Záhonová K., Nenarokov S., Votýpka J., Horáková E., Ross R.L., Yurchenko V., Beznosková P., Paris Z., Valášek L.S., Lukeš J. (2023) Short tRNA anticodon stem and mutant eRF1 allow stop codon reassignment Nature 613 : 751–758.
DOI: 10.1038/s41586-022-05584-2

Documents to download:
Kachale_2023_Nature (pdf)
Kyslík J., Kosakyan A., Nenarokov S., Holzer A., Fiala I. (2021) The myxozoan minicollagen gene repertoire was not simplified by the parasitic lifestyle: computational identification of a novel myxozoan minicollagen gene BMC Genomics 22 : 198.
DOI: 10.1186/s12864-021-07515-3
Tice A.K., Žihala D., Pánek T., Jones R.E., Salomaki E., Nenarokov S., Burki F., Eliáš M., Eme L., Roger A., Rokas A., Shen X.X., Strassert J., Kolísko M., Brown M.M. (2021) PhyloFisher: A phylogenomic package for resolving eukaryotic relationships PLoS Biology 19 : e3001365.
DOI: 10.1371/journal.pbio.3001365

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Parasitology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search