Vedení ústavu

Ředitel:       prof. Ing. Miroslav Oborník, Ph.D.
  E-mail: obornik@paru.cas.cz
  tel. +420-38-7775480, +420-38-7775464
   
Zástupce ředitele:      RNDr. Alena Panicucci Zíková, PhD.
  Email: azikova@paru.cas.cz
  tel. +420-38-7775482
   
Předsedkyně Vědecké rady:     RNDr. Alena Panicucci Zíková, PhD.
  Email: azikova@paru.cas.cz
  tel. +420-38-7775482
   
Sekretariát:     Pavla Votrubová
  E-mail: pavla.votrubova@paru.cas.cz 
  tel. +420-38-7775403
   
     Ing. Monika Vaňatová
  E-mail: vanatova@paru.cas.cz
  tel. +420-38-777 5404
   
Redakce Folia Parasitologica:     prof. RNDr. Tomáš Scholz, CSc.
  E-mail: folia@paru.cas.cz
  tel. +420-38-7775431

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA