James Jason Valdés, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř arbovirologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775458
E-mail: valdjj@gmail.com
Místnost: 614

Popis

Postdoktorand se věnuje počítačovému modelování protein-proteinových interakcí.  To mu mimo jiné umožňuje předpovědět funkci specifických proteinů klíštěcích slin na základě transkriptomu slinných žláz klíštěte Ixpdes ricinus. Přednáší v rámci Kurzu bioinformatiky na PřF JU a vede diplomové práce studentů. Připravil vlastní kurz Structural and Computational Biology, který bude nabízen studentům PřF JU. Během své účasti na projektu Bioglobe publikoval 5 článků v kvalitních impaktovaných časopisech.

Odborný životopis

Informace v anglické verzi.

Publikace
Celkem nalezeno: 45 záznamů
Guerrib F., Ning C., Mateos-Hernández L., Rakotobe S., Park Y., Hajdušek O., Perner J., Vancová M., Valdés J. J., Šimo L. (2023) Dual SIFamide receptors in Ixodes salivary glands Insect Biochemistry and Molecular Biology 158 : 103963.
DOI: 10.1016/j.ibmb.2023.103963
Leannec-Rialland V., Cabezas-Cruz A., Atanasova V., Chereau S., Ponts N., Tonk M. , Vilcinskas A., Ferrer N., Valdés J. J., Richard-Forget F. (2021) Tick defensin γ‑core reduces Fusarium graminearum growth and abrogates mycotoxins production with high efciency Scientific Reports 11 : 7962.
DOI: 10.1038/s41598-021-86904-w
Mateos-Hernández L., Pipová N., Allain E., Henry C., Rouxel C., Lagrée A.C., Haddad N., Boulouis H.J., Valdés J. J., Alberdi P., de la Fuente J., Cabezas-Cruz A., Šimo L. (2021) Enlisting the ixodes scapularis embryonic ISE6 cell line to investigate the neuronal basis of tick—pathogen interactions Pathogens 10 : 70.
DOI: 10.3390/pathogens10010070
Artigas-Jerónimo S., Comín J.J.P., Villar M., Contreras M., Alberdi P., Viera I.L., Soto L., Cordero R., Valdés J. J., Cabezas-Cruz A., Estrada-Peňa A., de la Fuente J. (2020) A Novel Combined Scientific and Artistic Approach for the Advanced Characterization of Interactomes: The Akirin/Subolesin Model. Vaccines 8 : 77.
DOI: 10.3390/vaccines8010077
Gobl J., Sinha , Šíma R., Perner J., Kopáček P., Valdés J. J., Rego R. O. M., Cabezas-Cruz A. (2020) Histone Methyltransferase DOT1L Is Involved in Larval Molting and Second Stage Nymphal Feeding in Ornithodoros moubata Vaccines 8 : 157.
DOI: 10.3390/vaccines8020157
Štefánik M., Valdés J. J., Ezebuo F.C., Haviernik J., Uzochukwu I.C., Fojtikova M., Salát J., Eyer L., Růžek D. (2020) FDA-Approved Drugs Efavirenz, Tipranavir, and Dasabuvir Inhibit Replication of Multiple Flaviviruses in Vero Cells Microorganisms 8 : 599.
DOI: 10.3390/microorganisms8040599
Cabezas-Cruz A., Tonk M. , Bleackley M.R., Valdés J. J., Barrero R.A., Moutailler S., Vilcinskas A., Richard-Forget F., Anderson M.A., Rodriguez-Valle M. (2019) Antibacterial and antifungal activity of defensins from the Australian paralysis tick, Ixodes holocyclus. Ticks and tick-borne diseases. 10 : 101269.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2019.101269
Eyer L., Nougairède A., Uhlířová M., Driouich J.S., Zouharova D., Valdés J. J., Haviernik J., Gould E., De Clercq E., de Lamballerie X., Růžek D. (2019) An E460D Substitution in the NS5 Protein of Tick-Borne Encephalitis Virus Confers Resistance to the Inhibitor Galidesivir (BCX4430) and Also Attenuates the Virus for Mice. Journal of Virology 93 : pii: e00367-19.
DOI: 10.1128/JVI.00367-19
Valdés J. J., Miller A. (2019) New opportunities for designing efective small interfering RNAs Scientific Reports 9 : 16146.
DOI: 10.1038/s41598-019-52303-5
Artigas-Jerónimo S., Villar M., Cabezas-Cruz A., Valdés J. J., Estrada-Peňa A., Alberti P., de la Fuente J. (2018) Functional Evolution of Subolesin/Akirin Frontiers in Physiology 9 : 1612.
DOI: 10.3389/fphys.2018.01612
Cabezas-Cruz A., Espinosa P.J., Alberdi P., Šimo L., Valdés J. J., Mateos-Hernández L., Contreras M., Rayo M.V., de la Fuente J. (2018) Tick galactosyltransferases are involved in α-Gal synthesis and play a role during Anaplasma phagocytophilum infection and Ixodes scapularis tick vector development. Scientific Reports 8 : 14224.
DOI: 10.1038/s41598-018-32664-z
Alberdi P., Valdés J. J., Villar J.J., de la Fuente J. (2017) Remodeling of tick cytoskeleton in response to infection with Anaplasma phagocytophilum. Frontiers in Bioscience-Landmark 22 : 1830-1844.
Alberdi P., Valdés J. J., Villar M., de la Fuente J. (2017) Anaplasma phagocytophilum Infection Subverts Carbohydrate Metabolic Pathways in the Tick Vector, Ixodes scapularis Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 : 23.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00023
Contreras M., Alberdi P., Mateos-Hernández L., Fernández de Mera I.G., García-Pérez A., Vancová M., Villar M., Ayllón N., Valdés J. J., Stuen S., Gortazar C., de la Fuente J. (2017) Anaplasma phagocytophilum MSP4 and HSP70 Proteins Are Involved in Interactions with Host Cells during Pathogen Infection. Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 7 : 307.
DOI: 10.3389/fcimb.2017.00307
Eyer L., Kondo H., Zouharova D., Hirano M., Valdés J. J., Muto M., Kasti T., Kobayashi S., Haviernik J., Igarashi M., Kariwa H., Vaculovicova M., Černý J., Kizek R., Kröger A., Lienenklaus S., Dejmek M., Nencka R., Palus M., Salát J., De Clercq E., Yoshii K., Růžek D. (2017) Escape of Tick-Borne Flavivirus from 2′-C-Methylated Nucleoside Antivirals Is Mediated by a Single Conservative Mutation in NS5 That Has a Dramatic Effect on Viral Fitness Journal of Virology 91 : e01028-17.
DOI: 10.1128/JVI.01028-17
Valdés J. J., Butterill P. T., Růžek D. (2017) Flaviviridae viruses use a common molecular mechanism to escape nucleoside analogue inhibitors. Biochemical and Biophysical Research Communications 492 : 652-658.
DOI: 10.1016/j.bbrc.2017.03.068
Alberdi P., Ayllón N., Valdés J. J., Pierce R., Villar M., de la Fuente J. (2016) Anaplasma phagocytophilum increases the levels of histone modifying enzymes to inhibit cell apoptosis and facilitate pathogen infection in the tick vector Ixodes scapularis Epigenetics 11 : 303-319.
DOI: 10.1080/15592294.2016.1163460
Estrada-Peňa A., Valdés J. J., de la Fuente J. (2016) Be aware of ticks when strolling through the park Frontiers for Young Minds 4 : 24.
DOI: 10.3389/frym.2016.00024
Tellier G., Lenne A., Cailliau-Maggio K., Valdés J. J., Martoriati A., Aliouat E., Gosset P., Delaire B., Fréville A., Pierrot C., Khalife J. (2016) Identification of Plasmodium falciparum Translation Initiation eIF2β Subunit: Direct Interaction with Protein Phosphatase Type 1 Frontiers in Microbiology 7 : 777.
DOI: 10.3389/fmicb.2016.00777
Tonk M., Bouchut A., Pierrot C., Pierce R., Kotsyfakis M., Rahnamaeian M., Vilcinskas A., Khalife J., Valdés J. J. (2016) Antiplasmodial activity is an ancient and conserved feature of tick defensins Frontiers in Microbiology 7 : 1682.
DOI: 10.3389/fmicb.2016.01682

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA