Jiné

Podporované projekty

  • Centrum fotosyntetického výzkumu. Grantová agentura České republiky (GAP501/12/G055; P.I.: F. Vácha, J. Pšenčík, M. Oborník, J. Komenda; 2012-2018)
  • Hledání původu exosymbionta. Grantová agentura České republiky (GA15-17643S; P.I. M. Oborník; 2015-2017)

  • Chromera velia jako modelový organismus pro studium evoluce výtrusovců a chrompodelidů. Grantová agentura České republiky (GA16-24027S; P.I. M. Oborník; 2016-2018)

  • Evoluce a osud endosymbiotických organel stramenopilů. Grantová agentura České republiky (GA18-13458S; P.I. M. Oborník; 2018-2020)

V současné době nabízíme pozice pro studenty Ph.D. a postdoky. Informujte se, prosím, na e-mailu obornik@paru.cas.cz .

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA