Absolventi

POSTDOKOVÉ

NOVÁKOVÁ Milena: Amplicon and RADseq and transcriptomic screening of population genetic diversity in hosts and parasites (2019-2023).
 
CVETKOVIĆ Tijana: Population genomics and diversity of cephalopods and their dicyemid parasites (2021-2022).
 
MARTINŮ Jana: Ectoparasite population genomics (2019-2022). Now at Fac. of Science, Univ. of S. Bohemia; ongoing collaboration.
 

STUDENTI

VRÁNKOVÁ Kateřina
2023; Bc. práce: Ekologie evolučních strategií parazitů: prevalence specializované a generalistické linie vši Polyplax serrata na myšicích r. Apodemus (školitelé: J. Štefka, J. Martinů)
A
 
FLEGROVÁ Tereza
2019; Bc. práce: Analýza populační struktury parazita Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata pomocí mikrosatelitních markerů (školitel: M. Drábková).
Analýza populační struktury
parazita
D
icyema
moschatum
v
hostiteli
Eledone
moschata
pomocí mikrosatelitních
markerů
2022; Mgr. práce: Analysis of the dicyemid diversity using amplicon sequencing (školitel: J. Štefka)
Analýza populační struktury
parazita
D
ic

HUSNÍK Filip
2017; PhD. práce: Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis (školitel J. McCutcheon, University of Montana).

JACHNÍKOVÁ Nikola
2018; Bc. práce: Porovnání populační struktury hostitele a parazita na systému Sépie obecná - Dicyemida (školitel: M. Drábková).
 
KOČOVÁ Pavlína
2015; Bc. práce: Genetická struktura populací Ligula intestinalis (školitel: J. Štefka).
2018; Mgr. práce: Populačně-genomická analýza generalistického parazita – tasemnice Ligula intestinalis (školitel: J. Štefka).
 
KOTALOVÁ Daniela
2019; Bc. práce: Populační struktura chobotnice Eledone moschata ve Středozemním moři na základě RAD seq dat. (školitel: M. Drábková).

MARŠÍKOVÁ Aneta
2014; Bc. práce: Fylogeneze a populační struktura krevních parazitů suchozemských želv rodu Testudo (školitel: J. Kvičerová).

MARTINŮ Jana
2019; Phd. práce: Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species (školitel: J. Štefka).
 
MATĚJKOVÁ Michaela

2015; Mgr. práce: Koevoluce mezi ektoparazity a hlodavci druhů Microtus a Clethrionomys na populační úrovni (školitel: J. Štefka).

MILÁČEK Matěj
2019; Bc. práce: Variabilita molekulární diversity a proteinové struktury Toll-like receptorů v populacích Galapážských drozdců. (školitel: J. Vlček).

ŠOCHOVÁ Eva
2014; Bc. práce: Intracelulární symbionti krevsajících dvoukřídlých skupiny Hippoboscoidea. (školitel: F. Husník)

VEJSADA Lukáš
2014; Bc. práce: Parazitace a diverzita v genech MHC u drobných hlodavců. (školitel: J. Štefka).
2018; Mgr. práce: Diverzita MHC alel a parazitace v populacích drobných hlodavců. (školitel: J. Štefka).

VLČEK Jakub
2015; Mgr. práce: Variability of MHC class II β gene in Galápagos mockingbirds. (školitel: J. Štefka).

WOLFOVÁ Stanislava
2020; Bc. práce: Biogeography and population diversity in a host-parasite system: ectoparasites of Galápagos doved. (školitel: J. Štefka)

 

Absolventi do roku 2014 (Laboratoř Molekulární fylogeneze a evoluce parazitů, vedoucí prof. V. Hypša)

BÉMOVÁ Petra
2002; Bc. práce: Gastrointestinal parasites in captive primates: identification of a suitable model for coevolutionary and epidemiological studies (školitel: V. Hypša).

CHMELAŘ Jindřich
2001; Bc. práce: Evolutionary realtionships of symbionts of ticks from the family Argasiday and pathogens transmitted by the ticks (školitel: V. Hypša).

HUSNÍK Filip 
2012; Mgr. práce: Evolutionary origins of intracellular symbionts in arthropods (školitel: V. Hypša).
2010; Bc. práce: Molekulární fylogeneze primárních endosymbiontů hmyzu (školitel: V. Hypša). 

ELSNICOVÁ (BOROVIČKOVÁ) Barbara 
2006; PhD. práce: Ultrastrukturální charakteristiky a ontogenetické vztahy hemocytů klíšťat (školitel: V. Hypša).

KŘÍŽEK Jaroslav 
2005; Mgr. práce: Molekulární fylogeneze bakteriálních endosymbiontů vší a charakteristika jejich genomu (školitel: V. Hypša).
2000; Bc. práce: Molecular phylogeny of bacterial endosymbionts of lice (školitel: V. Hypša).

KVIČEROVÁ Jana 
2012; PhD. práce: Fylogeneze kokcidií a jejich koevoluce s hostiteli (školitel: V. Hypša).

MÁCOVÁ Anna 
2013 Mgr. práce:  Populační struktura a fylogenetické vztahy kokcidií u myšovitých a hrabošovitých hlodavců (školitel: J. Kvičerová).
2010; Bc. práce: Kokcidie u myšovitých hlodavců rodu Apodemus (školitel: J. Kvičerová).

MARTINŮ Jana
2009; Mgr. práce: Parazito-hostitelská koevoluce mezi vešmi druhu Polyplax serrataa myšicemi rodu Apodemus (školitel: J. Štefka).

MARVANOVÁ Tereza
2011; Mgr. práce: Populační struktura a genealogie vší rodu Hoplopleura (školitel: V. Hypša).
2008; Bc. práce: Genealogická struktura populací parazitického hlísta Haemonchus contortus (školitel: V. Hypša).

MATĚJKOVÁ Michaela
2012; Bc. práce: Koevoluce hlodavců a jejich ektoparazitů na populační úrovni (školitel: J. Štefka).
 
NOVÁKOVÁ Eva 
2012; PhD. práce: Molekulární fylogenetika a evoluce genomu symbiotických bakterií hmyzu (školitel: V. Hypša).
2008; Mgr. práce: Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution (školitel: V. Hypša).
2006; Bc. práce: Distribuce a fylogeneze bakterie rodu Arsenophonus u hostitelských skupin Hippoboscidae a Nycteribiidae (Hippoboscoidea, Diptera)  (školitel: V. Hypša).

REGO Ryan
2005; Phd. práce: Identification and comparative analysis of innate immune proteins in ticks (školitel: V. Hypša).

SITAŘOVÁ Lucie 
2005; Mgr. práce: Ultrastrukturální a morfologická analýza a histochemické ověření přítomnosti chitinu v pedicelu ovariol u ploštice Triatoma infestans (školitel: V. Hypša).

SKÁLA Benjamín 
2009; Bc. práce: Molekulární fylogenetika primárních endosymbiontů hmyzu  (školitel: V. Hypša).

SMRČKOVÁ Jana 
2008; Bc. práce: Ovlivňuje heterogenita ribozomálních genů fylogenetické analýzy sekundárních symbiontů hmyzu? (školitel: V. Hypša).

ŠKEŘÍKOVÁ Andrea
2004; PhD. práce: Exploitation of molecular data for taxonomic and phylogenetic studies of tapeworms of the order Poteocephalidea nad Pseudophyllidea (školitel: V. Hypša).

ŠORFOVÁ Pavlína 
2005; Mgr. práce: Změny v genomu a evoluční vztahy symbiotické bakterie Arsenophonus triatominarum (Enterobacteriaceae) (školitel: V. Hypša).

ŠURGANOVÁ Michaela 
2007; Bc. práce: Vyhledávání a testování nových genů použitelných pro studium evoluce symbiózy ve skupině Enterobacteriacea (školitel: V. Hypša).

ŠTEFKA Jan 
2008; PhD. práce: Hostitelská specifita, genetická variabilita a genealogie populací modelových druhů parazitů (školitel: V. Hypša).

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA