Absolventi

Ph.D.

 • Sneha Patra (2017): Malacosporea and Sphaerospora sensu stricto: Myxozoan clades with unique biology and evolution. Školitel: A.S. Holzer
 • Dagmar Jirsová (2017): Population genetics of the fish tapeworm Wenyonia virilis (Caryophyllidea: Caryophyllaeidae) and its fish host Synodontis schall (Siluriformes: Mochokidae). Školitel: M. Jirků
 • Alena Kodádková (2014): Taxonomie, biologie a fylogneeze myxozoí objživelníků. Školitel: Ivan Fiala
 • Pavla Bartošová (2010): Fylogenetická analýza molekulárních dat vybraných druhů myxosporeí. Školitel: Ivan Fiala

Mgr.

 • Vyara Ganeva (2019): natural feed additive modulate immunity and mitigate infection with Sphaerospora molnari (Myxozoa:Cnidaria) in common carp. Školitel: A.S. Holzer
 • Martina Jedličková (2017): Lokalizace a kvantifikace rybomorky Sphaerospora molnari u kapra obecného. Školitel: A.S. Holzer
 • Anna Sophia Feix (2017): Morphological convergence in distantly related myxozoans: Spores as ecotypes. Školitel: A.S. Holzer
 • Jiří Kyslík (2016): Fylogeneze myxozoí založená na genech specifických pro žahavce. Školitel: I. Fiala
 • Martina Loudová (2014): Biology, life cycle and phylogeny of malacosporeans in fish and bryozoans. Školitel: A. S. Holzer
 • Marie Hlavničková (2013): Fylogenetické vztahy druhů rodu Ceratomyxa (Myxozoa) infikujících střeva a žlučový měchýř ryb na základě multigenové analýzy. Školitel: Ivan Fiala
 • Martina Cinková (2012): Fylogenetické vztahy myxosporeí obojživelníků. Školitel: Ivan Fiala

Bc.

 • Viktor Sieranski (2019): Change sin IgM experession levels in the headkidney of Cyprinus carpio following infection with Sphaerospora molnari. Školitel: A.S. Holzer
 • Jiří Kyslík (2014): Nové fylogenetické markery pro rekonstrukci fylogeneze myxozoí. Školitel: I. Fiala
 • Miroslav Barankiewicz (2010): Ekologie krevních protist skokanů Pelophylax ridibundus. Školitel: M. Jirků
 • Marta Cinková (2010): Posouzení vhodnosti mitochondriálních dat pro odhalování fylogenetických vztahů myxosporeí. Školitel: I. Fiala
 • Marie Hlavničková (2010): Fylogenetické vztahy druhů čeledi Ceratomyxidae (Myxozoa). Školitel: I. Fiala

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA