RNDr. Martin Palus, Ph.D.

Funkce: Vědecký pracovník - Laboratoř arbovirologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775463
E-mail: palus@paru.cas.cz
Místnost: 324

Popis

Výzkumné zaměření

Průběh klíšťové encefalitidy je u hostitele ovlivněn řadou faktorů jak na úrovni viru, tak i hostitele. Výsledek onemocnění je ale dán především mírou poškození nervové tkáně. Hlavní mechanismy vedoucí k poškození neuronů jsou v případě klíšťové encefalitidy známy tři: poškození neuronů způsobené přímo virem, patologické působení hostitelského imunitního systému, a konečně vzájemná kombinace obou předchozích faktorů.

Cílem mé disertační práce je objasnit souvislosti týkající se imunopatogeneze klíšťové encefalitidy. Za použití in vitro modelu tzv. rekombinantních kongenních kmenů myší. Dále bude zahrnuta práce s laboratorním modelem, kterým simulujeme rozrušení hematoencefalické bariéry při virové infekci.

Odborný životopis

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2012-dosud: Doktorské studium; obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika; Disertační práce: Molekulární aspekty imunopatogeneze klíšťové encefalitidy.
 • 2009-2012: Magisterské studium; obor: Klinická biologie; Magisterské práce: Patogeneze klíšťové encefalitidy a její ovlivnění genetickým pozadím hostitele.
 • 2007-2009: Bakalářské studium; obor: Biomedicíncká laboratorní technika; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.
 • 2006-2009: Bakalářské studium; obor: Biologie; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.

Zaměstnání

 • 2011 -dosud: Odborný pracovník výzkumu a vývoje/PhD, Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř imunologie parazitóz (částečný úvazek)
 • 2011-2012: Odborný pracovník, Státní ústav pro jadernou chemickou a biologickou ochranu, v.v.i. Laboratoř biologického monitorování a ochrany (částečný úvazek)
 • 2009: Technik v biologii,  Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů, (částečný úvazek)

Zahraniční stáže

 • 2011 (červenec-září): pracovní stáž v programu Erasmus; The Univetsity of Edinburgh; The Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies

Konference

 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z., Grubhoffer L. (2011): Ticks and tick-borne disease research in South Bohemia with the use of GIS. XI  International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases 2011, Weimar, Germany, p. 96, Poster P28.
 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z, Grubhoffer L. (2010): Ticks and tick-borne diseases in conditions of South Bohemia (Czech Republic), 12th ICLB, Ljubljana, Slovenia,  p. 64-65, Poster P49.
 • Sterba J., Dupejova J., Vancova M., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L (2011): Ornithodoros moubata cell culture producing the tick lectin, Dorin M. Ticks and Tick-borne Pathogens Conference 7 (TTP7), Zaragoza.

Publikace
Celkem nalezeno: 24 záznamů
Helmová R., Hönig V., Tykalová H., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L. (2020) Tick-borne encephalitis virus adaptation in different host environments and existence of quasispecies Viruses 12 : 902.
DOI: 10.3390/v12080902
Lattová E., Straková P., Pokorná Formanová P., Grubhoffer L., Bell-Sakyi L., Zdráhal Z., Palus M., Růžek D. (2020) Comprehensive N-glycosylation mapping of envelope glycoprotein from tick-borne encephalitis virus grown in human and tick cells Scientific Reports 10 : 13204.
DOI: 10.1038/s41598-020-70082-2
Salát J., Mikulášek K., Larralde O., Pokorná Formanová P., Chrdle A., Haviernik J., Elsterová J., Teislerová D., Palus M., Eyer L., Zdráhal Z., Petrik J., Růžek D. (2020) Tick-Borne Encephalitis Virus Vaccines Contain Non-Structural Protein 1 Antigen and may Elicit NS1-Specific Antibody Responses in Vaccinated Individuals. Vaccines 8 : 81.
DOI: 10.3390/vaccines8010081
Dufková P., Širmarová J., Salát J., Hönig V., Palus M., Růžek D., Fooks A., Mansfield K.L., Tordo N., Jochmans D., Neyts J., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Asklepios consortium (2019) Mannitol treatment is not effective in therapy of rabies virus infection in mice Vaccine 37 : 4710–4714.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.12.028
Hönig V., Palus M., Kašpar T., Majerová K., Zemanová M., Hofmannová L., Papežík P. , Šikutová S., Rettich F., Hubálek Z., Rudolf I., Votýpka J., Modrý D., Růžek D. (2019) Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016–2019) Microorganisms 7 : 568.
DOI: 10.3390/microorganisms7110568
Marosi A., Dufkova L., Forró B., Felde O., Erdélyi K., Širmarová J., Palus M., Hönig V., Salát J., Tikos R., Gyuranecz M., Růžek D., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Bakonyi T. (2019) Combination therapy of rabies-infected mice with inhibitors of pro-inflammatory host response, antiviral compounds and human rabies immunoglobulin Vaccine 37 : 4724–4735.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.05.066
Pokorná Formanová P., Palus M., Salát J., Hönig V., Štefánik M., Svoboda P., Růžek D. (2019) Changes in cytokine and chemokine profiles in mouse serum and brain, and in human neural cells, upon tick-borne encephalitis virus infection Journal of neuroinflammation 16 : 205.
DOI: 10.1186/s12974-019-1596-z
Palus M., Sohrabi Y., Broman K.W., Strnad H., Šíma M., Růžek D., Volkova V., Slapničková M., Vojtíšková J. , Mrázková L., Salát J., Lipoldová M. (2018) A novel locus on mouse chromosome 7 that influences survival after infection with tick-borne encephalitis virus. BMC Neuroscience 19 : 39.
DOI: 10.1186/s12868-018-0438-8
Salát J., Formanová P., Huňady M., Eyer L., Palus M., Růžek D. (2018) Development and testing of a new tick-borne encephalitis virus vaccine candidate for veterinary use Vaccine 36 : 7257–7261.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.10.034
Širmarová J., Salát J., Palus M., Hönig V., Langhansová H., Holbrook M., Růžek D. (2018) Kyasanur Forest disease virus infection activates human vascular endothelial cells and monocyte-derived dendritic cells Emerging Microbes & Infections 7 : 175.
DOI: 10.1038/s41426-018-0177-z
Štefánik M., Formanová P., Bílý T., Vancová M., Eyer L., Palus M., Salát J., Braconi C. T. , Zanotto De A. P., Gould E., Růžek D. (2018) Characterisation of Zika virus infection in primary human astrocytes. BMC Neuroscience BMC Neuroscience 18 : 1136.
DOI: 10.1186/s12868-018-0407-2
Elsterová J., Palus M., Širmarová J., Kopecký J., Niller H., Růžek D. (2017) Tick-borne encephalitis virus neutralization by high dose intravenous immunoglobulin Ticks and Tick-borne Diseases 8 : 253-258.
DOI: 10.1016/j.ttbdis.2016.11.007
Eyer L., Kondo H., Zouharova D., Hirano M., Valdés J. J., Muto M., Kasti T., Kobayashi S., Haviernik J., Igarashi M., Kariwa H., Vaculovicova M., Černý J., Kizek R., Kröger A., Lienenklaus S., Dejmek M., Nencka R., Palus M., Salát J., De Clercq E., Yoshii K., Růžek D. (2017) Escape of Tick-Borne Flavivirus from 2′-C-Methylated Nucleoside Antivirals Is Mediated by a Single Conservative Mutation in NS5 That Has a Dramatic Effect on Viral Fitness Journal of Virology 91 : e01028-17.
DOI: 10.1128/JVI.01028-17
Palus M., Vancová M., Širmarová J., Elsterová J., Perner J., Růžek D. (2017) Tick-borne encephalitis virus infects human brain microvascular endothelial cells without compromising blood-brain barrier integrity. Virology 507 : 110-122.
DOI: 10.1016/j.virol.2017.04.012
Černý J., Selinger M., Palus M., Vavrušková Z., Tykalová H., Bell-Sakyi L., Štěrba J., Grubhoffer L., Růžek D. (2016) Expression of a second open reading frame present in the genome of tick-borne encephalitis virus strain Neudoerfl is not detectable in infected cells Virus Genes 52 : 309-316.
DOI: 10.1007/s11262-015-1273-y
Eyer L., Nencka R., Huvarová I., Palus M., Alves M., Gould E., De Clercq E., Růžek D. (2016) Nucleoside inhibitors of Zika virus Journal of Infectious Diseases 214 : 707-711.
DOI: 10.1093/infdis/jiw226
Eyer L., Šmídková M., Nencka R., Neča J., Kastl T., Palus M., De Clercq E., Růžek D. (2016) Structure-activity relationships of nucleoside analogues for inhibition of tick-borne encephalitis virus Antiviral Research 133 : 119-129.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2016.07.018
Bílý T., Palus M., Eyer L., Elsterová J., Vancová M., Růžek D. (2015) Electron tomography analysis of tick-borne encephalitis virus infection in human neurons Scientific Reports 5 : 10745.
DOI: 10.1038/srep10745
Eyer L., Valdés J. J., Gil V., Nencka R., Hřebabecký H., Šála M., Salát J., Černý J., Palus M., De Clercq E., Růžek D. (2015) Nucleoside inhibitors of tick-borne encephalitis virus Antimicrobial Agents and Chemotherapy 59 : 5483-5493.
DOI: 10.1128/AAC.00807-15
Palus M., Formanová P., Salát J., Žampachová E., Elsterová J., Růžek D. (2015) Analysis of serum levels of cytokines, chemokines, growth factors, and monoamine neurotransmitters in patients with tick-borne encephalitis: Identification of novel inflammatory markers with implications for pathogenesis Journal of Medical Virology 87 : 885-892.
DOI: 10.1002/jmv.24140

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA