Graduated students

FLEGROVÁ Tereza
2019; BSc. thesis: Analýza populační struktury parazita Dicyema moschatum v hostiteli Eledone moschata pomocí mikrosatelitních markerů
Analýza populační struktury
parazita
Dicyema
moschatum
v
hostiteli
Elone
moschata
pomocí mikrosatelitních
markerů
 (supervisor: M. Drábková).

HUSNÍK Filip 
2017; PhD. thesis: Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis (supervisor: J. McCutcheon, University of Montana).

JACHNÍKOVÁ Nikola
2018; BSc. thesis: Porovnání populační struktury hostitele a parazita na systému Sépie obecná - Dicyemida (supervisor: M. Krausová - Drábková).
 
KOČOVÁ Pavlína
2015; BSc. thesis: Genetická struktura populací Ligula intestinalis (supervisor: J. Štefka).
2018; MSc. thesis: Populačně-genomická analýza generalistického parazita – tasemnice Ligula intestinalis (supervisor: J. Štefka). 
 
KOTALOVÁ Daniela
2019; BSc. thesis: Populační struktura chobotnice Eledone moschata ve Středozemním moři na základě RAD seq dat. (supervisor: M. Drábková).
 
MARŠÍKOVÁ Aneta
2014; BSc. thesis: Fylogeneze a populační struktura krevních parazitů suchozemských želv rodu Testudo. (supervisor: J. Kvičerová).
 
MARTINŮ Jana
2019; Phd. thesis: Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species (supervisor: J. Štefka).
 
MATĚJKOVÁ Michaela
2015; MSc. thesis: Koevoluce mezi ektoparazity a hlodavci druhů Microtus a Clethrionomys na populační úrovni  (supervisor: J. Štefka).
 

MILÁČEK Matěj
2019; BSc. thesis: Variabilita molekulární diversity a proteinové struktury Toll-like receptorů v populacích Galapážských drozdců. (supervisor: J. Vlček).

VEJSADA Lukáš
2014; BSc. thesis: Parazitace a diverzita v genech MHC u drobných hlodavců. (supervisor: J. Štefka).
2018; MSc. thesis: Diverzita MHC alel a parazitace v populacích drobných hlodavců. (supervisor: J. Štefka).
 
VLČEK Jakub
2015; MSc. thesis: Variability of MHC class II β gene in Galápagos mockingbirds. (supervisor: J. Štefka).
 
WOLFOVÁ Stanislava
2020; BSc. thesis: Biogeography and population diversity in a host-parasite system: ectoparasites of Galápagos doved. (supervisor: J. Štefka).
 
Graduated students before 2014 (Laboratory of Molecular Phylogeny and Evolution of Parasites, head prof. V. Hypša)
 

BÉMOVÁ Petra
2002; BSc. thesis: Gastrointestinal parasites in captive primates: identification of a suitable model for coevolutionary and epidemiological studies (Supervisor: Václav Hypša).

CHMELAŘ Jindřich
2001; BSc. thesis: Evolutionary realtionships of symbionts of ticks from the family Argasiday and pathogens transmitted by the ticks (supervisor: Václav Hypša).

ELSNICOVÁ (BOROVIČKOVÁ) Barbara 
2006; PhD. thesis: Ultrastrukturální charakteristiky a ontogenetické vztahy hemocytů klíšťat (supervisor: V. Hypša).

HUSNÍK Filip 
2010; BSc. thesis: Molecular evolution of intracellular symbiotic bacteria in insects (supervisor: V. Hypša).
2012; MSc thesis: Evolutionary origins of intracellular symbionts in arthropods (supervisor: V. Hypša). 
 
KŘÍŽEK Jaroslav 
2005; MSc. thesis: Molecular phylogeny of bacterial symbionts of lice and genome characteriscs (supervisor: V. Hypša).
2000; BSc. thesis: Molecular phylogeny of bacterial endosymbionts of lice (supervisor: Václav Hypša).

KVIČEROVÁ Jana 
2012; PhD. thesis: Phylogeny of coccidia and coevolution with their hosts (supervisor: V. Hypša).

MÁCOVÁ Anna 
2013; MSc thesis : Populační struktura a fylogenetické vztahy kokcidií u myšovitých a hrabošovitých hlodavců (supervisor: J. Kvičerová).
2010; BSc. thesis: Coccidia in rodents of the genus Apodemus (supervisor: J. Kvičerová).

MARTINŮ Jana
2009; MSc. thesis: Host-parasite coevolution between the louse species Polyplax serrata and its host, the mice of the genus Apodemus (supervisor: J. Štefka).

MARVANOVÁ Tereza
2011; MSc. thesis: Population structure and genealogy of lice Hoplopleura (supervisor: V. Hypša).
2008; BSc. thesis: Genealogical structure of populations of parasitic nematode Haemonchus contortus (supervisor: V. Hypša).

MATĚJKOVÁ Michaela
2012; BSc. thesis: Koevoluce hlodavců a jejich ektoparazitů na populační úrovni (supervisor: J. Štefka).
 
NOVÁKOVÁ Eva
2012; PhD. thesis: Molekulární fylogenetika a evoluce genomu symbiotických bakterií hmyzu (supervisor: V. Hypša)
2008; MSc. thesis: Arsenophonus, an emerging clade of intracellular symbionts with a broad host distribution (supervisor: V. Hypša).
2006; BSc. thesis: Distribution and phylogeny of symbiotic bacterium of the genus Arsenophonus among host species of the families Hippoboscidae and Nycteribidae (Hippoboscoidea, Diptera) (supervisor: V. Hypša).

REGO Ryan
2005; Phd. thesis: Identification and comparative analysis of innate immune proteins in ticks (supervisor: Václav Hypša).

SITAŘOVÁ Lucie 
2005; MSc. thesis: The ultrastructural and morphological analysis of the ovarioles Triatoma infestans (Heteroptera: Reduviidae) and histochemical assay on the presence of chitin in pedicel (supervisor: V. Hypša).

SKÁLA Benjamín 
2009; BSc. thesis: Molecular phylogenetics of primary endosymbiots of insects (supervisor: V. Hypša).

SMRČKOVÁ Jana 
2008; BSc. thesis: Does the heterogeneity of ribosomal gene´s affect phylogenetic analyses of insect secondary symbionts? (supervisor: V. Hypša).

ŠKEŘÍKOVÁ Andrea
2004; PhD. thesis: Exploitation of molecular data for taxonomic and phylogenetic studies of tapeworms of the order Poteocephalidea and Pseudophyllidea. (supervisor: V. Hypša)

ŠORFOVÁ Pavlína 
2005; MSc. thesis: Genome changes and evolutionary relationships of symbiotic bacterium Arsenophonus triatominarum(Enterobacteriaceae) (supervisor: V. Hypša).

ŠTEFKA Jan 
2008; PhD. thesis: Host specificity, genetic variability and genealogy in populations of model parasite species (supervisor: V. Hypša).

ŠURGANOVÁ Michaela 
2007; BSc. thesis: Identification and evaluation of new genes useful for evolutionary studies of symbiotic Enterobacteriaceae (supervisor: V. Hypša).

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Parasitology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search