RNDr. Alena Panicucci Zíková, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř funkční biologie protist

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775482
E-mail: azikova@paru.cas.cz
Místnost: PARU II, 2.06

Odborný životopis

Průběh vzdělání a získání vědeckých hodností:

2002 - 2006           Ph.D. v Molekulární Parazitologii, Laboratoř Molekulární Parazitologie, Katedra  Parazitologie, Přírodovědecká fakulta (PřF) Jihočeské university v Českých Budějovicích   (JU)

2000 - 2002           Magisterský titul v oboru Parazitologie, PřF JU

1997 - 2000           Bakalář v oboru Obecná Biologie, PřF JU

 

            Průběh zaměstnání

2009 - nyní                 vedoucí laboratoře Funkční biologie protistů, Parazitologický ústav, Biologické centrum v.v.i AVČR

2013 – nyní           přednášející, katedra Molekulární Biologie a Geneticky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích

2005 - 2009           postdoktorální vědec, Seattle Biomedical Research Institute, Seattle, USA

 

            Zahraniční pobyty

2011                           2-měsíční pobyt  v laboratoři Johna E Walkera na MRC Mitochondrial Bilogy Unit, Cambridge, UK podpořený EMBO stipendiem

2004                           Mezinárnodní kurz “Pathogen trypanosomes-mammalian host cell interactions: biochemistry, cell biology and prospects for drug development.“ Facultad de Medicina, Universidad de la Republica, Montevideo, Uruguay (in collaboration with HHMI)

2003 – 2004               6-ti měsíční pobyt na Seattle Biomedical Research Institute, Seattle, USA. Pobyt sponzorován NATO stipendiem

2001 – 2001               3-měsíční pobyt na Academic Medical Centre, University of Amsterdam, Amsterdam, Nizozemí

 

Udělená stipendia a ceny

2010                Cena Otto Wichterleho Akademie České Republiky

2009                L’Oréal National Fellowship For Women In Science

2007                Vyznamenání za nejlepší PhD práci děkanem Přírodovědecké fakulty JU

 

Členství v organizacích, společnostech

Člen Parazitologické společnosti

Člen Vědecké rady Parazitologického ústavu (od 2014)

Člen Akademického sněmu AV (od 2018)

 

Výuka Biochemie a molekulární biologie parazitů / Biochemistry and molecular biology of parasites
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science, University of South Bohemia

Pokročilé metody molekulární biologie / Advanced Methods in Molecular Biology
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science, University of South Bohemia

Molekulární biologie / Molecular Biology of Cell
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science, University of South Bohemia

Publikace
Celkem nalezeno: 47 záznamů
Cadena L., Gahura O., Panicucci B., Panicucci Zíková A., Hashimi H. (2021) Mitochondrial Contact Site and Cristae Organization System and F1FO-ATP Synthase Crosstalk Is a Fundamental Property of Mitochondrial Cristae mSphere 16 : e0032721.
DOI: 10.1128/mSphere.00327-21
Doleželová E., Klejch T., Špaček P., Slapničková M., Guddat L., Hocková D., Zíková A. (2021) Acyclic nucleoside phosphonates with adenine nucleobase inhibit Trypanosoma brucei adenine phosphoribosyltransferase in vitro Scientific Reports 11 : 13317.
DOI: 10.1038/s41598-021-91747-6
Hierro-Yap C., Šubrtová K., Gahura O., Panicucci B., Dewar C., Chinopoulos C., Schnaufer A., Zíková A. (2021) Bioenergetic consequences of FoF1-ATP synthase/ATPase deficiency in two life cycle stages of Trypanosoma brucei Journal of Biological Chemistry 296 : 100357.
DOI: 10.1016/j.jbc.2021.100357
Kalčic F., Frydrych J., Doleželová E., Slapničková M., Pachl P., Slavětínská L.P., Hocková D., Zíková A., Janeba Z. (2021) C1'-Branched acyclic nucleoside phosphonates mimicking adenosine monophosphate: Potent inhibitors of Trypanosoma brucei adenine phosphoribosyltransferase European Journal of Medicinal Chemistry 225 : 113798.
DOI: 10.1016/j.ejmech.2021.113798
Nguyen V.H., Tichý M., Rožánková S., Pohl R., Doleželová E., Tloušťová E., Slapničková M., Zíková A., Hocek M. (2021) Synthesis and anti-trypanosomal activity of 3'-fluororibonucleosides derived from 7-deazapurine nucleosides Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters 40 : 127957.
DOI: 10.1016/j.bmcl.2021.127957
Perlíková P., Krajczyk A., Doleželová E., Slapničková M., Milisavljevic N., Slavětínská L.P., Tloušt'ová E., Gurská S., Džubák P., Hajdúch M., Panicucci Zíková A., Hocek M. (2021) Synthesis and Antitrypanosomal Activity of 6-Substituted 7-Methyl-7-deazapurine Nucleosides ACS Infectious Diseases 7 : 917–926.
DOI: 10.1021/acsinfecdis.1c00062
Serricchio M., Hierro-Yap C., Schädeli D., Hamidane H.B., Hemphill A., Graumann J., Panicucci Zíková A., Bütikofer P. (2021) Depletion of cardiolipin induces major changes in energy metabolism in Trypanosoma brucei bloodstream forms Faseb Journal 35 : e21176.
DOI: 10.1096/fj.202001579RR
Tobiasson V., Gahura O., Aibara S., Baradaran R., Panicucci Zíková A., Amunts A. (2021) Interconnected assembly factors regulate the biogenesis of mitoribosomal large subunit Embo Journal e106292.
DOI: 10.1101/2020.06.28.176446
Villafraz O., Biran M., Pineda E., Plazolles N., Cahoreau E., Ornitz Oliveira Souza R., Thonnus M., Allmann S., Tetaud E., Rivière L., Silber A.M., Barrett M.P., Zíková A., Boshart M., Portais J.C., Bringaud F. (2021) Procyclic trypanosomes recycle glucose catabolites and TCA cycle intermediates to stimulate growth in the presence of physiological amounts of proline PLoS Pathogens 17 : 1009204.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1009204
Aphasizheva I., Alfonzo J., Carnes J., Cruz-Reyes J., Göringer H.U., Hajduk S., Lukeš J., Madison-Antenucci S., Maslov D., Mcdermott S., Ochsenreiter T., Read L., Salavati R., Schnaufer A., Schneider A., Simpson L., Stuart K., Yurchenko V., Zhou Z.H., Panicucci Zíková A., Zhang L., Zimmer S., Aphasizhev R. (2020) Lexis and Grammar of Mitochondrial RNAProcessing in Trypanosomes Trends in Parasitology 36 : 4.
DOI: 10.1016/j.pt.2020.01.006

Dokumenty ke stažení:
Aphasizheva_2020_TrendsinParasitology (pdf)
Doleželová E., Kunzová M., Dejung M., Levin M., Panicucci B., Regnault C., Janzen C., Barrett M.P., Butter F., Panicucci Zíková A. (2020) Cell-based and multi-omics profiling reveals dynamic metabolic repurposing of mitochondria to drive developmental progression of Trypanosoma brucei Plos Biology 18 : e3000741.
DOI: 10.1371/journal.pbio.3000741
Smith J.T., Doleželová E., Tylec B., Bard J.E., Chen R., Sun Y., Panicucci Zíková A., Read L. (2020) Developmental regulation of edited CYb and COIII mitochondrial mRNAs is achieved by distinct mechanisms in Trypanosoma brucei Nucleic Acids Research 48 : 8704–8723.
DOI: 10.1093/nar/gkaa641
Zoltner M., Campagnaro G.D., Taleva G., Burrell A., Cerone M., Leung K., Achcar F., Horn D., Vaughan S., Gadelha C., Panicucci Zíková A., Barrett M.P., de Koning H., Field M. (2020) Suramin exposure alters cellular metabolism and mitochondrial energy production in African trypanosomes Journal of Biological Chemistry 295 : 8331-8347.
DOI: 10.1074/jbc.RA120.012355
Gahura O., Panicucci Zíková A. (2019) Isolation of F1-ATPase from the Parasitic Protist Trypanosoma brucei Journal of visualized experiments : JoVE 22 : e58334.
DOI: 10.3791/58334
Nenarokova A., Záhonová K., Krasilnikova M., Gahura O., McCulloch R., Zíková A., Yurchenko V., Lukeš J. (2019) Causes and effects of loss of classical nonhomologous end joining pathway in parasitic eukaryotes mBio 10 : e01541-19.
DOI: 10.1128/mBio.01541-19

Dokumenty ke stažení:
Nenarokova_et al._2019 (pdf)
Terán D., Doleželová E., Keough D., Hocková D., Panicucci Zíková A., Guddat L. (2019) Crystal structures of Trypanosoma brucei hypoxanthine – guanine – xanthine phosphoribosyltransferase in complex with IMP, GMP and XMP FEBS Journal 286 : 4721-4736.
DOI: 10.1017/S0022149X19000737
Doleželová E., Terán D., Gahura O., Kotrbová Z., Procházková M., Keough D., Špaček P., Hocková D., Guddat L., Zíková A. (2018) Evaluation of the Trypanosoma brucei 6-oxopurine salvage pathway as a potential target for drug discovery PLOS Neglected Tropical Diseases DOI: 10.1371/journal.pntd.0006301
Gahura O., Panicucci B., Váchová Hana, Walker John E., Zíková A. (2018) Inhibition of F1 -ATPase from Trypanosoma brucei by its regulatory protein inhibitor TbIF1 FEBS Journal DOI: 10.1111/febs.14672
Gahura O., Šubrtová K., Váchová Hana, Panicucci B., Fearnley Ian M., Harbour Michael E., Walker John E., Zíková A. (2018) The F1 -ATPase from Trypanosoma brucei is elaborated by three copies of an additional p18-subunit FEBS Journal 285 : 614-628.
DOI: 10.1111/febs.14364
Montgomery M.G., Gahura O., Leslie A.G., Zíková A., Walker J.E. (2018) ATP synthase from Trypanosoma brucei has an elaborated canonical F1-domain and conventional catalytic sites. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 115 : 2102-2107.
DOI: 10.1073/pnas.1720940115

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA