RNDr. Martin Palus, Ph.D.

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř arbovirologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775145
E-mail: palus@paru.cas.cz
Místnost: 324

Popis

Výzkumné zaměření

Průběh klíšťové encefalitidy je u hostitele ovlivněn řadou faktorů jak na úrovni viru, tak i hostitele. Výsledek onemocnění je ale dán především mírou poškození nervové tkáně. Hlavní mechanismy vedoucí k poškození neuronů jsou v případě klíšťové encefalitidy známy tři: poškození neuronů způsobené přímo virem, patologické působení hostitelského imunitního systému, a konečně vzájemná kombinace obou předchozích faktorů.

Cílem mé disertační práce je objasnit souvislosti týkající se imunopatogeneze klíšťové encefalitidy. Za použití in vitro modelu tzv. rekombinantních kongenních kmenů myší. Dále bude zahrnuta práce s laboratorním modelem, kterým simulujeme rozrušení hematoencefalické bariéry při virové infekci.

Odborný životopis

VZDĚLÁNÍ

Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

 • 2012-dosud: Doktorské studium; obor: Molekulární a buněčná biologie a genetika; Disertační práce: Molekulární aspekty imunopatogeneze klíšťové encefalitidy.
 • 2009-2012: Magisterské studium; obor: Klinická biologie; Magisterské práce: Patogeneze klíšťové encefalitidy a její ovlivnění genetickým pozadím hostitele.
 • 2007-2009: Bakalářské studium; obor: Biomedicíncká laboratorní technika; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.
 • 2006-2009: Bakalářské studium; obor: Biologie; Bakalářské práce: Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou.

Zaměstnání

 • 2011 -dosud: Odborný pracovník výzkumu a vývoje/PhD, Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř imunologie parazitóz (částečný úvazek)
 • 2011-2012: Odborný pracovník, Státní ústav pro jadernou chemickou a biologickou ochranu, v.v.i. Laboratoř biologického monitorování a ochrany (částečný úvazek)
 • 2009: Technik v biologii,  Biologické centrum Akademie věd České republiky, Parazitologický ústav, Laboratoř molekulární ekologie vektorů a patogenů, (částečný úvazek)

Zahraniční stáže

 • 2011 (červenec-září): pracovní stáž v programu Erasmus; The Univetsity of Edinburgh; The Roslin Institute and Royal (Dick) School of Veterinary Studies

Konference

 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z., Grubhoffer L. (2011): Ticks and tick-borne disease research in South Bohemia with the use of GIS. XI  International Jena Symposium on Tick-Borne Diseases 2011, Weimar, Germany, p. 96, Poster P28.
 • Hönig V., Švec P., Masař O., Kilian P., Dorňáková V., Dupejová J., Palus M., Vavrušková Z, Grubhoffer L. (2010): Ticks and tick-borne diseases in conditions of South Bohemia (Czech Republic), 12th ICLB, Ljubljana, Slovenia,  p. 64-65, Poster P49.
 • Sterba J., Dupejova J., Vancova M., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L (2011): Ornithodoros moubata cell culture producing the tick lectin, Dorin M. Ticks and Tick-borne Pathogens Conference 7 (TTP7), Zaragoza.

Publikace
Celkem nalezeno: 37 záznamů
Fořtová A., Hönig V., Salát J., Palus M., Pýchová M., Krbková L., Barkhash A.V., Kříha M.F., Chrdle A., Lipoldová M., Růžek D. (2023) Serum matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) as a biomarker in paediatric and adult tick-borne encephalitis patients Virus Research 324 : 199020.
DOI: 10.1016/j.virusres.2022.199020
Kevély Á., Prančlová V., Sláviková M., Haviernik J., Hönig V., Nováková E., Palus M., Růžek D., Klempa B., Koči J. (2023) Fitness of mCherry reporter tick-borne encephalitis virus in tick experimental models Viruses-Basel 14 : 2673.
DOI: 10.3390/v14122673
Fořtová A., Hönig V., Palus M., Salát J., Pýchová M., Krbková L., Vyhlídalová T., Kříha M.F., Chrdle A., Růžek D. (2022) Serum and cerebrospinal fluid phosphorylated neurofilament heavy subunit as a marker of neuroaxonal damage in tick-borne encephalitis Journal of General Virology 103 : 1743.
DOI: 10.1099/jgv.0.001743
Kovacech B., Fialova L., Filipcik P., Skrabana R., Zilkova M., Paulenka-Ivanovova N., Kovac A., Palova D., Paulikova Rolkova G., Tomkova K., Turic Csokova N., Markova K., Skrabanova M., Sinska K., Basheer N., Majerova P., Hanes J., Parrak V., Prcina M., Cehlar O., Cente M., Piestansky J., Fresser M., Novák M., Sláviková M., Borsova K., Cabanova V., Brejová B., Vinař T., Nosek J., Klempa B., Eyer L., Hönig V., Palus M., Růžek D., Vyhlídalová T., Straková P., Mrazkova B., Zudova D., Koubkova G,, Novosadova V., Procházka J., Sedlacek R., Zilka N., Kontsekova E. (2022) Monoclonal antibodies targeting two immunodominant epitopes on the Spike protein neutralize emerging SARS-CoV-2 variants of concern Ebiomedicine 76 : 103818.
DOI: 10.1016/j.ebiom.2022.103818
Migné C.V., Hönig V., Bonnet S.I., Palus M., Rakotobe S., Galon C., Heckmann A., Výletová E., Devillers E., Attoui H., Růžek D., Moutailler S. (2022) Evaluation of two artificial infection methods of live ticks as tools for studying interactions between tick-borne viruses and their tick vectors Scientific Reports 12 : 491.
DOI: 10.1038/s41598-021-04498-9
Agudelo M., Palus M., Keeffe J., Bianchini F., Svoboda P., Salát J., Peace A., Gazumyan A., Cipolla M., Kapoor T., Guidetti F., Yao K.H., Elsterová J., Teislerová D., Chrdle A., Hönig V., Oliveira T., West A.P., Lee Y.E., Rice C.M., MacDonald M.R., Bjorkman P.J., Růžek D., Robbiani D.F., Nussenzweig M.C. (2021) Broad and potent neutralizing human antibodies to tick-borne flaviviruses protect mice from disease. Journal of Experimental Medicine 218 : e20210236.
DOI: 10.1084/jem.20210236
Beliavskaia A., Hönig V., Erhart J., Vyhlídalová T., Palus M., Černý J., Kozlova I., Růžek D., Palomar A.M., Bell-Sakyi L. (2021) Spiroplasma Isolated From Third-Generation Laboratory Colony Ixodes persulcatus Ticks. Frontiers in Veterinary Science 8 : 659786.
DOI: 10.3389/fvets.2021.659786
de Gasparo R., Pedotti M., Simonelli L., Nickl P., Mueckschh F., Cassaniti I., Percivalle E., Lorenzi J.C.C., Mazzola F., Magrì D., Michalcikova T., Haviernik J., Hönig V., Mrazkova B., Polakova N., Fortova A., Tureckova J., Iatsiuk V., Di Girolamoa S., Palus M., Zudova D., Bednar P., Bukova I., Bianchini F., Mehni D., Nencka R., Straková P., Pavlis O., Rozman J., Gioria S., Sammartino J.C., Giardina F., Gaiarsak S., Hammarström Q.P., Barnes C.O., Bjorkmann P.J., Calzola L., Piralla A., Baldanti F., Nussenzweig M.C., Bieniasz P.D., Hatziioannouh T., Procházka J., Sedlacek R., Robbiani D.F., Růžek D., Varani L. (2021) Bispecific antibody neutralizes SARS-CoV-2 variants, protects mice from disease and prevents escape Nature 593 : 424–428.
DOI: 10.1038/s41586-021-03461-y
Forinová M., Pilipenco A., Víšová I., Lynn N.S., Dostálek J., Mašková H., Hönig V., Palus M., Selinger M., Kočová P., Dycka F., Štěrba J., Houska M., Vrabcová M., Horak P., Anthi J., Tung C.P., Yu C.M., Chen C.Y., Huang Y.C., Tsai P.H., Lin S.Y., Hsu H.J., Yang A.S., Dejneka A., Vaisocherová-Lísalová H. (2021) Functionalized terpolymer-brush-based biointerface with improved antifouling properties for ultra-sensitive direct detection of virus in crude clinical samples ACS Applied Materials and Interfaces 50 : 60612–60624.
DOI: 10.1021/acsami.1c16930
Haviernik J., Eyer L., Yoshii K., Kobayashi S., Černý J., Nougairède A., Driouich J.S., Volf J., Palus M., de Lamballerie X., Gould E., Růžek D. (2021) Development and characterization of recombinant tick-borne encephalitis virus expressing mCherry reporter protein: A new tool for high-throughput screening of antiviral compounds, and neutralizing antibody assays Antiviral Research 185 : 104968.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2020.104968
Petry M., Palus M., Leitzen E., Mitterreiter J.G., Huang B., Kröger A., Verjans G.M.G.M., Baumgärtner W., Rimmelzwaan G.F., Růžek D., Osterhaus A., Prajeeth C.K. (2021) Immunity to TBEV related flaviviruses with reduced pathogenicity protects mice from disease but not from TBEV entry into the CNS Vaccines 9 : 196.
DOI: 10.3390/vaccines9030196
Salát J., Huňady M., Schanilec P., Straková P., Štefánik M., Svoboda P., Strelcova L., Bojcukova J., Palus M., Růžek D. (2021) Experimental and natural infections of tick-borne encephalitis virus in dogs Viruses-Basel 13 : 2039.
DOI: 10.3390/v13102039
Haviernik J., Eyer L., Yoshii K., Kobayashi S., Černý J., Nougairède A., Driouich J.S., Volf J., Palus M., de Lamballerie X., Gould E., Růžek D. (2020) Development and characterization of recombinant tick-borne encephalitis virus expressing mCherry reporter protein: a new tool for high-throughput screening of antiviral compounds, and neutralizing antibody assays Antiviral Research 185 : 104968.
DOI: 10.1016/j.antiviral.2020.104968
Helmová R., Hönig V., Tykalová H., Palus M., Bell-Sakyi L., Grubhoffer L. (2020) Tick-borne encephalitis virus adaptation in different host environments and existence of quasispecies Viruses 12 : 902.
DOI: 10.3390/v12080902
Lattová E., Straková P., Pokorná Formanová P., Grubhoffer L., Bell-Sakyi L., Zdráhal Z., Palus M., Růžek D. (2020) Comprehensive N-glycosylation mapping of envelope glycoprotein from tick-borne encephalitis virus grown in human and tick cells Scientific Reports 10 : 13204.
DOI: 10.1038/s41598-020-70082-2
Salát J., Mikulášek K., Larralde O., Pokorná Formanová P., Chrdle A., Haviernik J., Elsterová J., Teislerová D., Palus M., Eyer L., Zdráhal Z., Petrik J., Růžek D. (2020) Tick-Borne Encephalitis Virus Vaccines Contain Non-Structural Protein 1 Antigen and may Elicit NS1-Specific Antibody Responses in Vaccinated Individuals. Vaccines 8 : 81.
DOI: 10.3390/vaccines8010081
Dufková P., Širmarová J., Salát J., Hönig V., Palus M., Růžek D., Fooks A., Mansfield K.L., Tordo N., Jochmans D., Neyts J., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Asklepios consortium (2019) Mannitol treatment is not effective in therapy of rabies virus infection in mice Vaccine 37 : 4710–4714.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2017.12.028
Hönig V., Palus M., Kašpar T., Majerová K., Zemanová M., Hofmannová L., Papežík P. , Šikutová S., Rettich F., Hubálek Z., Rudolf I., Votýpka J., Modrý D., Růžek D. (2019) Multiple Lineages of Usutu Virus (Flaviviridae, Flavivirus) in Blackbirds (Turdus merula) and Mosquitoes (Culex pipiens, Cx. modestus) in the Czech Republic (2016–2019) Microorganisms 7 : 568.
DOI: 10.3390/microorganisms7110568

Dokumenty ke stažení:
Honig_2019_Microorganisms (pdf)
Marosi A., Dufkova L., Forró B., Felde O., Erdélyi K., Širmarová J., Palus M., Hönig V., Salát J., Tikos R., Gyuranecz M., Růžek D., Byron M., Koraka P., Osterhaus A.D.M.E., Bakonyi T. (2019) Combination therapy of rabies-infected mice with inhibitors of pro-inflammatory host response, antiviral compounds and human rabies immunoglobulin Vaccine 37 : 4724–4735.
DOI: 10.1016/j.vaccine.2018.05.066
Pokorná Formanová P., Palus M., Salát J., Hönig V., Štefánik M., Svoboda P., Růžek D. (2019) Changes in cytokine and chemokine profiles in mouse serum and brain, and in human neural cells, upon tick-borne encephalitis virus infection Journal of neuroinflammation 16 : 205.
DOI: 10.1186/s12974-019-1596-z

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA