Absolventi

BARTOŠOVÁ Lenka (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2009; Mgr. práce: Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště v Chrudimi (školitel: O. Ditrich)

BÉMOVÁ Petra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2002; Bc. práce: Výskyt gastrointesinálních parazitů u primátů chovaných v zajetí: výběr modelového systému pro koevoluční a epidemiologickou studii (školitel: O. Ditrich)

BERÁNKOVÁ Kateřina (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Možnosti využití HPMPA v terapii kryptosporidiózy (školitel: O. Ditrich)

BRŮČKOVÁ Petra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Role vířníků při filtraci oocyst kryptosporidií ve vodním sloupci (školitel: O. Ditrich)

BUCHAROVÁ Eva (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Bc. práce: Střevní paraziti uživatelů drog (školitel: O. Ditrich)

CHROMÁ Věra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2009; Bc. práce: Dynamika zastoupení CD4 a CD8 T-lymfocytů ve střevě a mesenterických lymfatických uzlinách u králíčat různého věku infikovaných kokcidiemi Eimeria intestinalis a E. flavescens (školitel: M. Pakandl)

ČERNÁ Lenka (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2010; Bc. práce: Oportunní paraziti pacientů geriatrických zařízení (školitel: O. Ditrich)

ČERNOTÍKOVÁ Eva (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Bc. práce: Možnosti využití HPMPA v terapii mikrosporidiózy (školitel: O. Ditrich)

FOLTAN Pavel (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; Mgr. Práce: The significance of fakultative scavenging in generalist predator nutrition: Detecting decayed prey in the guts of predators using PCR (školitel: O. Ditrich)

FORNBAUMOVÁ Iva (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Bc. práce: Kryptosporidiové infekce prasat (školitel: M. Kváč)

HAJDUŠEK Ondřej (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1999; Bc. práce: Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium parvum (školitel: O. Ditrich)
2002; Mgr. práce: Genotypizace a fylogeneze kryptosporidií (školitel: O. Ditrich)

HANDSCHUHOVÁ Silvie (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2006; Bc. práce: Halucinogenní mykotoxiny hub rodu Amanita (školitel: O. Ditrich)

HANZLÍKOVÁ Dagmar (Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Mgr. práce: Kryptosporidiové a mikrospordidiové infekce ve chovech prasat (školitel: M. Kváč)

HROMADOVÁ Nikola (Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2010; Bc. práce: Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidim parvum u telat (školitel: M. Kváč)

JANEČKOVÁ Bohuslava (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2003; Mgr. práce: Histopatologie střevních mikrosporidiových infekcí sledovaná na laboratorních myších různých kmenů (školitel: O. Ditrich)

JELÍNKOVÁ Alena (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2006; Bc. práce: Srovnání endogenního vývoje původního kmene a oslabené linie králičí kokcidie Eimeria piriformis (školitel: M. Pakandl)
2008; Mgr. práce: Endogenní vývoj králičí kokcídie Eimeria exigua (školitel: M. Pakandl)

JENÍKOVÁ Martina (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2010; Mgr. práce: Biologické vlastnosti Cryptosporidium pig genotype II (školitel: M. Kváč)

JÍLKOVÁ Zuzana (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Bc. práce: Střevní paraziti nacházení na středověkých sídlištích (školitel: O. Ditrich)

KAŠIČKOVÁ Denisa (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Mikrosporidiové infekce ptáků: prevalence u volně žijících, synantropních a v zajetí chovaných druhů (školitel: O. Ditrich)
2009; Mgr. práce: Mikrosporidiové infekce exotických ptáků (školitel: O. Ditrich)
2009; RNDr. práce: Detection of Encephalitozoon cuniculi in a new host – cockateel (Nymphicus hollandicus) using molecular methods (školitel: O. Ditrich)

KOCIÁNOVÁ Jitka (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2009; Bc. práce: Osud oocyst kryptosporidií v prostředí při kontaktu s různými skupinami bozobratlých (školitel: O. Ditrich)

KOCURKOVÁ Andrea (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; Mgr. Práce: Stanovení protilátek ve střevní sliznici myší infikovaných Cryptosporidium parvum, jejich dynamika a případný podíl na slizniční imunitě (školitel: O. Ditrich)

KODÁDKOVÁ Alena (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Žaludeční kryptosporidie exotických zvířat v ZOO (školitel: O. Ditrich)
2009; Mgr. práce: Úloha CD4+ a CD8+ T-lymfocytů v imunitní odpovědi při žaludeční kryptosporidióze savců (školitel: M. Kváč)

KOTKOVÁ Michaela (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Mgr. práce: Průběh mikrosporidiózy způsobené Encephalitozoon cuniculi u imunokompetentních a imunodeficientních myší (školitel: B. Sak)

KOUKALOVÁ Helena (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1995; Bc. práce: Porovnání metodik excystace oocyst Cryptosporidium parvum (školitel: O. Ditrich)
1997; Mgr. práce: Vhodnost buněčných linií pro kultivaci Cryptosporidium parvum in vitro (školitel: O. Ditrich)

KŘIVÁNKOVÁ Gabriela (Zdravotně-sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Oportunní paraziti u alkoholiků (školitel: O. Ditrich)

KUČEROVÁ-POSPÍŠILOVÁ Zuzana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; PhD. práce: Microsporidia and cryptosporidia infections in HIV-positive patients and in selected groups of HIV-negative individuals (školitel: O. Ditrich)

LICKOVÁ Kamila (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1997; Bc. práce: Interakce nediferencovaných makrofágů P388D1 se sporami Encephalitozoon cuniculi, Encephalitozoon hellem (školitel: O. Ditrich)
2000; Mgr. práce: Příspěvek k objasnění imunitní odpovědi myších peritoneálních makrofágů na interakci s mikrosporidiemi Encephalitozoon cuniculi a E. intestinalis in vitro (školitel: O. Ditrich)

LOUDOVÁ Martina (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Biologie a genetická variabilita Cryptosporidium mouse genotype I (školitel: M. Kváč)

MACHOVÁ Jana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1997; Mgr. práce: Využití monoklonální protilátky 3B6 proti Encephalizoon cuniculi v diagnotice mikrosporidií (školitel: O. Ditrich)

MACHOVCOVÁ Petra (Zdravotně-sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Výskyt kryptosporidií u dětí (školitel: O. Ditrich)

MAŇUROVÁ Marie (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2001; Mgr. práce: Parazitoforní vakuola mikrosporidií druhů Encephalitozoon intestinalis a Encephalitozoon cuniculi (školitel: O. Ditrich)

MARKOVÁ Petra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1997; Mgr. práce: Interakce myších peritoneálních makrofágů se spórami Encephalitozoon cuniculi in vivo a in vitro (školitel: B. Koudela)

MATOUŠOVÁ Linda (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2010; Mgr. práce: Testování účinků analogu o-phosfonatomethylcholinu proti leishmaniím (školitel: O. Ditrich)

MORAVCOVÁ Lenka (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Mgr. Vnímavost různých kmenů myši domácí středoevropské (Mus musculus musculus) a myši domácí západoevropské (Mus musculus domesticus) k infekci Cryptosporidium mouse genotype I (školitel: B. Sak)

MYŠKOVÁ Eva (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. Paleoparazitologická analýza organických sedimentů archeologického naleziště na Národní třídě, Praha (školitel: O. Ditrich)

NEVEČEŘALOVÁ Marie (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Bc. práce: Dynamika zastoupení CD4 a CD8 T-lymfocytů ve střevě a mesenterických lymfatických uzlinách u králíčat různého věku infikovaných kokcidií Eimeria intestinalis (školitel: M. Pakandl)

ONDRÁČKOVÁ Zuzana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Infektivita Cryptosporidium andersoni pro různé druhy hlodavců (školitel: M. Kváč)
2009; Mgr. práce: Prevalence and molecular characterization of Cryptosporidium spp. in dairy cattle in South Bohemia, the Czech Republic (školitel: M. Kváč)
2009; RNDr. práce: Infectivity and pathogenicity of Cryptosporidium andersoni to a novel host, southern multimammate mouse (Mastomys coucha) (školitel: M. Kváč)

PALÁTOVÁ Bronislava (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; Mgr. Práce: Stanovení protilátek ve střevní sliznici myší infikovaných Cryptosporidium parvum, jejich dynamika a případný podíl na slizniční imunitě (školitel: O. Ditrich)

PAPÁČKOVÁ Zuzana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Bc. práce: Mikrosporidiové infekce prasat (školitel: B. Sak)

PAŘÍZKOVÁ Petra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1995; Bc. práce: Serologické vyšetření vybraných skupin pacientů na antigeny Encephlaitozoon hellem a Encephalitozoon cuniculi pomocí metody IFAT (školitel: O. Ditrich)

PELIKÁNOVÁ Markéta (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2009; Bc. práce: Mikrosporidiové infekce lidí (školitel: B. Sak)

PŮŽOVÁ Gabriela (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1999; Bc. práce: Riziko výskytu Cryptosporidum parvum a Giardia intestinalis ve vodách (školitel: O. Ditrich)
2002; Mgr. práce: Možnosti genotypizace při studiu kryptosporidií pocházejích z vod a při studiu epidemiologie kryptosporidióz (školitel: O. Ditrich)

RICHTEROVÁ Lenka (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2006; Bc. práce: Posouzení vhodnosti modelu kuřat imunosuprimovaných cyklosporinem A pro studium infekce mikrosporidií Encephalitozoon hellem (školitel: O. Ditrich)

ROUČKA Dušan (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1997; Bc. práce: Účinky acyklických nukleofosfátů na mikrosporidie (školitel: O. Ditrich)
2000; Mgr. práce: Působení (S)-9-(3-hydroxy-2-phosphonylmehtoxypropyl)adeninu [(S)-HPMPA] na mikrosporidie v in vivo modelu Encephalitozoon cuniculi – SCID myš (školitel: O. Ditrich)

ROUSKOVÁ Lenka (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2008; Bc. práce: Role perlooček při filtraci oocyst kryptosporidií ve vodním sloupci (školitel: O. Ditrich)

RYVOLOVÁ Kamila (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2006; Bc. práce: Interakce mezi mlži a kryptosporidiemi (školitel: O. Ditrich)

SAK Bohumil (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1997; Bc. práce: Konstrukce monoklonálních protilátek proti Vittaforma corneae (školitel: O. Ditrich)
2000; Mgr. práce: Příspěvek k objasnění dílčích mechanismů imunitní odpovědi na infekci mikrosporidíí pomocí nově připravené monoklonální protilátky proti Encephalitozoon cuniculi (školitel: O. Ditrich)
2005; RNDr. práce: Vliv humorálních protilátek na průběh infekce mikrokrosporidiíí Encephalitzoon cuniculi (školitel: O. Ditrich)
2005; PhD. práce: Immune response mechanisms against the microsporidian Encephalitozoon cuniculi in vivo: role of humoral antibodies (školitel: O. Ditrich)

SEVERINOVÁ Jana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2001; Bc. práce: Cryptosporidium felis (školitel: O. Ditrich)

SMETANOVÁ Renáta (Zdravotně-sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Výskyt mikrosporidií u různých skupin pacientů (u dětí)(školitel: O. Ditrich)

ŠEBESTOVÁ Barbora (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; Mgr. Práce: Mikrosporidiové infekce ve vodním prostředí (školitel: O. Ditrich)

ŠIMŮNKOVÁ Petra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Bc. práce: Mikrosporidiové infekce morčat působené Encephalitozoon cuniculi: zavedení a charakteristika imunosuprimovaného mocharakteristika imunosuprimovaného modelu (školitel: O. Ditrich)

ŠLAPÁKOVÁ Dana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
1996; Bc. práce: Oportunní parazité u imunodeficientních dětí (školitel: O. Ditrich)
1999; Mgr. práce: SCID myš jako model pro mikrosporidiózu způsobenou druhem Vittaforma corneae (školitel: B. Koudela)

ŠRÁMOVÁ Eliška (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2009; Bc. práce: Genotypizace izolátů Giardia intestinalis (školitel: O. Ditrich)

ŠTĚPÁNOVÁ Věra (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2005; Bc. práce: Vnitrodruhová variabilita Cryptosporidium andersoni (školitel: O. Ditrich)

TESAŘOVÁ Julie (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2003; Mgr. práce: Mikrosporidiové infekce oka savců (školitel: O. Ditrich)

UHLÍŘOVÁ Barbora Isatou (Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Kryptosporidiové infekce malých přežvýkavců (školitel: M. Kváč)

VODIČKA Tomáš (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2007; Bc. práce: Sledování dynamiky imunitní odpovědi vůči infekci Eimeria intestinalis a Eimeria flavescens u králíků metodami blastické transformace a měření produkce interferonu y pomocí bioassay (školitel: M. Pakandl)

VÁVROVÁ Jana (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2001; Mgr. práce: Kryptosporidie hlodavců (a dalších drobných savců) (školitel: O. Ditrich)

VOPALECKÁ Markéta (Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Bc. práce: Příprava monoklonálních protilátek proti Cryptosporidium muris (školitel: B. Sak)

WAGNEROVÁ Pavla (Zemědělská fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
2011; Mgr. práce: Endoparazitární infekce koní (školitel: M. Kváč)

ZAJÍČKOVÁ Petra (Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
Bc. práce: Střevní paraziti nacházení na středověkých sídlištích (školitel: O. Ditrich)
2010; Bc. práce: Oportunní paraziti pacientů s transplantáty a dalších imunosuprimovaných jedinců (školitel: O. Ditrich)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA