Laboratoř parazitární terapie

Hlavním cílem této laboratoře je studium vlivu komenzálních eukaryot na některá imunitně zprostředkovaná onemocnění [IMD – Immune-Mediated Diseases], studium dalších potenciálních organismů použitelných v terapii či prevenci IMD, a nových léčebných postupů. V této době, hlavním předmětem našeho výzkumu jsou zánětlivá střevní onemocnění, např. Crohnova choroba. Tento typ výzkumu začíná nabývat na své důležitosti zejména proto, že v posledních několika desetiletích došlo k prudkému nárůstu, jak prevalence, tak i incidence IMD. Tato skutečnost je zapříčiněna především přijetím moderního způsobu života, který s sebou nese několik úskalí, např. přijetí nadměrně hygienických návyků, přístup k čistým a chemicky ošetřovaným potravinám a vodě, a nadměrné užívání antibiotik, atd. (tzv. Hygienická hypotéza=Old Friends Hypothesis). Naše organismy tudíž mají velmi omezený kontakt s antigeny potřebnými pro správný vývoj imunitního systému a imunoregulaci. Výzkum několika posledních let ukázal, že helminti, střevní bakteriální komunity a také komenzální prvoci obývající tlusté střevo mohou pozitivně ovlivňovat zdravotní stav osob trpících různými IMD.

Vybrané publikace:
Lukeš J., Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K., Wegener Parfrey L. (2015) Are human intestinal eukaryotes beneficial, or commensals? PLoS Pathogens 11: e1005039.
DOI: 10.1371/journal.ppat.1005039

Dokumenty ke stažení:
Lukes_et_al_PLOSPathogens (pdf)
Jirků M., Votýpka J., Petrželková K., Jirků-Pomajbíková K., Kriegová E., Vodička R., Lankester F., Leendertz S., Witting R., Boesch C., Modrý D., Ayala F., Leendertz F., Lukeš J. (2015) Wild chimpanzees are infected by Trypanosoma brucei International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife 4: 277-282.
DOI: 10.1016/j.ijppaw.2015.05.001

Dokumenty ke stažení:
Jirku-IJPPAW-2015 (pdf)
Mapua M., Qablan M., Pomajbíková K., Petrželková K., Hůzová Z., Rádrová J., Votýpka J., Todd A., Jirků M., Leendertz F., Lukeš J., Neel C., Modrý D. (2015) Ecology of malaria infections in western lowland gorillas inhabiting Dzanga Sangha Protected Areas, Central African Republic Parasitology 142: 890-900.
DOI: 10.1017/S0031182015000086

Dokumenty ke stažení:
Mapua et al. Paraditology 2015 (pdf)
Lukeš J., Kuchta R., Scholz T., Pomajbíková K. (2014) (Self-) infections with parasites: re-interpretations for the present Trends in parasitology 30: 377-385.
DOI: 10.1016/j.pt.2014.06.005

Dokumenty ke stažení:
Lukes et al TIP 2014 (pdf)
Pomajbíková K., Oborník M., Horák A., Petrželková K., Grim J., Levecke B., Todd A., Mulama M., Kiyang J., Modrý D. (2013) Novel Insights into the Genetic Diversity of Balantidium and Balantidium-like Cyst-forming Ciliates. PLOS Neglected Tropical Diseases 7: e2140.
DOI: 10.1371/journal.pntd.0002140

Dokumenty ke stažení:
Pomajbikova_et_al_2013 (pdf)

Všechny publikace (82)

Řešené výzkumné projekty

Human Frontier Science Program

V náročné grantové soutěži mezinárodního programu Human Frontier Science Program (http://www.hfsp.org/) v kategorii Young Investigators, který je určen mladým výzkumným pracovníkům do 35 let a je založený na mezioborové a nadnárodní spolupráci, se o finanční podporu utkalo 1011 vědeckých týmů z celého světa a pouhých 35 z nich bylo oceněno. Kateřina Jirků Pomajbíková se svou zámořskou kolegyní Laurou Wegener-Parfrey z kanadské University of British Columbia se umístily na 2. místě a získaly celkem 750 tisíc dolarů (více než 19 milionů Kč) na svůj tříletý projekt.

Záměrem projektu je studium nepatogenních střevních parazitů, tedy těch, kteří člověku neškodí, a jejich vlivu na imunitně zprostředkovaná onemocnění. Základem výzkumu budou velmi náročné laboratorní experimenty, které budou prováděny na potkanech. V laboratořích Parazitologického ústavu Biologického centra se uskuteční převážná experimentální část výzkumu, budou se zde odebírat všechny vzorky pro imunologické analýzy i pro mikrobiologické analýzy střevní mikroflóry, které bude zpracovávat kanadská část týmu.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA