Absolventi

Ph.D.

 • Jana Elsterová (2020): Školitel: Patogeneze a klinické aspekty infekce virem klíšťové encefalitidy. Daniel Růžek.
 • Martin Palus (2016): Klíšťová encefalitida - od patogeneze k terapii. Školitel: Daniel Růžek.
 • Jiří Černý (2016): Molekulární evoluce genů flavivrů. Školitel: Daniel Růžek. Konzultanti: Libor Grubhoffer, Martin Pospíšek
 • Helena Horká (2011): The role of tick saliva and tick salivary cystatins in the transmission of Borrelia burgdorferi and the cystatin effect on experimental asthma in mice. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jindřich Chmelař (2010): Transcriptomic and functional analysis of salivary proteins from the tick Ixodes ricinus.
  Školitel: Jan Kopecký.
 • Kateřina Černá (2009): Tick saliva-activated transmission of Borrelia burgdorferi. Školitel: Jan Kopecký.
 • Anna Skallová (2009): Interactions among Ixodes ricinus tick saliva, murine dendritic cells and the tick-borne encephalitis virus. Školitel: Jan Kopecký.
 • Josef Vlasák (2007): Passive immunoprophylaxis against primate immunodeficiency virus transmission using human neutralizing monoclonal antibodies. Školitel: Jan Kopecký.

MSc.

 • Tereza Liduchová (2022): Detekce virových zoonóz v biologických vzorcích z polárních oblastí. Školitel: Libor Grubhoffer, Konzultant: RNDr. Jana Elsterová.
 • Tomáš Kašpar (2020): Detekce a charakterizace kmenů viru Usutu (Flaviviridae, Flavivirus) v populacích kosa černého (Turdus merula). Školitel: Václav Hönig, Konzultant: Martin Palus.
 • Veronika Prančlová (2019): Srovnání replikačního cyklu viru klíšťové encefalitidy v savčích a klíštěcích hostitelských buňkách. Školitel: Martin Palus, Konzultant: Václav Hönig.
 • Eva Výletová (2018): Vliv infekce klíšťat Ixodes ricinus virem klíšťové encefalitidy na jejich aktivitu. Školitel: Jan Kopecký, Konzultant: Václav Hönig.
 • Martin Palus (2012): Patogeneze klíšťové encefalitidy a její ovlivnění genetickým pozadím hostitele. Školitel: Daniel Růžek.
 • Eva Gregorová (2011): Vliv vakcinace slinami klíštěte Ixodes ricinus na přenos Borrelia burgdorferi a cytokinový profil hostitele. Školitel: Jan Kopecký.
 • Martina Slámová (2010): Vliv klíštěcích slin na interakce mezi spirochetami Borrelia affzelii a myšími dendritickými buňkami. Školitel: Jan Kopecký, konzultant: Anna Fialová (Skallová).
 • Eva Slepičková (2010): Anti-chemokinové vlastnosti extraktu ze slinných žláz Ixodes ricinus. Školitel: Jan Kopecký, consultant:  Jiří Salát.
 • Nina Růžičková (2009): Charakterizace rodiny proteinů o molekulové hmotnosti 18,7 a 19 kDa ze slinných žláz klíštěte Ixodes ricinus. Školitel: Jan Kopecký and Jindřich Chmelař.
 • Hana Tykalová (Šťastná) (2009): Změny globální genové exprese v lidských neurálních buňkách po infekci virem klíšťové encefalitidy. Školitel: Daniel Růžek.
 • Karolína Šubrtová (2009): Využití technologie cDNA vakcín pro imunizaci vybranými proteiny klíštěcích slin.         Školitel: Jan Kopecký
 • Lenka Fišerová (2007): Infekce klíšťat Ixodes ricinus spirochetami Borrelia burgdorferi sensu lato. Školitel: Jan Kopecký.
 • Helena Horká (2007): Využití real-time PCR pro studium klíštěcími slinami aktivovaného přenosu borelií. Školitel: Jan Kopecký.
 • František Škanta (2007): Exprese homologu imunomodulačního proteinu Salp15 v klíštěti Ixodes ricinus. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jiří Jelínek (2007): Vliv interferonu gama (IFN-\recke{gamma})a specifických polyklonálních protilátek na průběh experimentální perorální infekce Encephalitozoon cuniculi in vivo. Školitel: Jan Kopecký.
 • Kateřina Černá (Kýčková) (2005): Interakce borelií s fagocytárními buňkami a její ovlivnění slinami klíštěte. Školitel: Jan Kopecký.
 • Martina Hajdušková (Macháčková) (2005): Kvantitativní detekce spirochet Borrelia burgdorferi sensu lato v biologickém materiálu metodami molekulární biologie. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jindřich Chmelař (2005): Identifikace imunomodulačních molekul ze slin klíštěte Ixodes ricinus. Školitel: Jan Kopecký.

Bc.

 • Lenka Nedvědová (2021): Protilátky v terapii klíšťové encefalitidy. Školitel: Martin Palus, Konzultant: Václav Hönig
 • Veronika Prančlová (2016): Kontroverze prionové teorie. Školitel: Daniel Růžek
 • Martina Fránová (2015): Netopýři jako významný rezervoár patogenních virů. Školitel: Daniel Růžek
 • Jana Müllerová (2015): Výskyt arbovitů v Grónsku a na Svalbardu. Školitel: Daniel Růžek, Konzultant: Jiří Černý
 • Adéla Motejzíková  (2014): Virus Epsteina a Barrové ve vztahu k infekcím centrální nervové soustavy. Školitel: Daniel Růžek
 • Barbora Veselková (2013): Nová potenciální antivirotika proti infekci virem klíšťové encefalitidy. Školitel: Daniel Růžek.
 • Helena Huspeková (2011): Přenos významných patogenů aktivovaný klíštěcími slinami. Školitel: Jan Kopecký.
 • Adéla Harcubová (2010): Vakcíny proti klíšťatům. Školitel: Jan Kopecký.
 • Markéta Hejníková (2010): Metody purifikace spirochet Lymeské boreliózy - Borrelia burgdorferi sensu lato. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jana Páleníková (2010): Dynamika přenosu Borrelia burgdorferi sensu stricto z klíštěte Ixodes ricinus na hostitele. Školitel: Helena Horká.
 • Barbora Svobodová (2010): Lipopolysaccharide contaminatiion of recombinant proteins and its significance for immunological studies. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jana Širmarová (2010): Mechanismus účinku klíštěcích slin na replikaci viru klíšťové encefalitidy. Školitel: Jan Kopecký and Jaroslava Lieskovská.
 • Carmen Ziebermayr (2010): Detection of pilocarine in tick saliva and its effect on the host immunity. Školitel: Jan Kopecký and Petr Šimek (Institute of Entomology, BC)
 • Kristýna Kvardová (2009): Studium inhibice množení viru klíšťové encefalitidy v podmínkách in vitro. Školitel: Daniel Růžek.
 • Martin Palus (2009): Studium patogeneze klíšťové encefalitidy u hostitelů s odlišnou genetickou a imunologickou výbavou. Školitel: Daniel Růžek.
 • Lucie Brejchová (2008): Ekologické a epidemiologické aspekty Lymeské boreliózy. Školitel: Jan Kopecký.
 • Eva Gregorová (2008): Ekologické a epidemiologické aspekty klíšťové encefalitidy. Školitel: Jan Kopecký.
 • Zdeňka Jankovská (2008): Vliv TNF-{α} na vývoj infekce Encephalitozoon cuniculi v peritoneálních makrofázích. Školitel: Jan Kopecký.
 • Michaela Kotková (2008): Vliv klíštěcích slin na produkci IL-17 myšími splenocyty. Školitel: Jan Kopecký.
 • Eva Slepičková (2007): Anti-chemokinové vlastnosti extraktu ze slinných žláz Ixodes ricinus. Školitel: Jan Kopecký.
 • Hana Šťastná (2007): Vliv extraktů ze slinných žláz (SGE) a slin klíštěte Ixodes ricinus na replikaci viru klíšťové encefalitidy v podmínkách in vitro. Školitel: Jan Kopecký.
 • Barbora Šveráková (2007): Bojové biologické prostředky, diagnostika a terapie. Školitel: Jan Kopecký.
 • Miroslav Fišer (2006): Experimentální infekce klíšťat a klíštěcích buněk virem klíšťové encefalitidy. Školitel: Jan Kopecký.
 • Karolína Šubrtová (2006): Vliv extraktu ze slinných žláz (SGE) klíštěte Ixodes ricinus na vývoj apoptózy indukované boreliovou infekcí. Školitel: Jan Kopecký.
 • Hana Bielniková (2005): Kultivace bakterie Anaplasma phagocytophilum v buňkách HL-60 a infekce myši SCID. Školitel: Jan Kopecký.
 • Jiří Jelínek (2005): Vliv interferonu gama (IFN-\recke{gamma}) a specifických protilátek na vývoj infekce Encephalitozoon cuniculi v myších makrofázích. Školitel: Jan Kopecký.
 • Marek Neuberg (2005): Ovlivnění přenosu borelií imunitou hostitele proti antigenům klíštěcích slin. Školitel: Jan Kopecký.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA