Laboratoř arbovirologie (Martin Palus)

Jsme virologická laboratoř zabývající se studiem virových nákaz člověka.

Hlavním tématem laboratoře jsou viry, které jsou přenášeny klíšťaty, komáry a dalšími krev sajícími členovci (parazity).

Arbovirus je virus přenášený krev sajícími členovci (arthropode borne virus).

Mezi naše hlavní témata patří virus klíšťové encefalitidy, ale pracujeme i s řadou dalších více, či méně příbuzných virů, jako je například SARS-CoV2.

Členové laboratoře vyučují na vysokých školách, zejména Přf JU a MUNI. V rámci výzkumných projektů vedeme studentské práce.

V současné době přijímáme nové studenty bakalářských, magisterských a doktorských stupňů studia. Zastavte se za námi, nebo nám napište na email: palus@paru.cas.cz, či honig@paru.cas.cz

Zájem máme i o nové kolegy, postdoktorandy a vědecké asistenty.

Laboratoř arbovirologie disponuje:

BSL-2 a BSL-3 laboratořemi a současně spravuje Sbírku arbovirů Parazitologického ústavu, Biologického centra AV ČR.

                                     

Činnost laboratoře je úzce provázána s Oddělením virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a s Ústavem experimentální biologie MUNI v Brně.

Vybrané publikace:
Bianchini F., Crivelli V., Abernathy M.E., Guerra C., Palus M., Muri J., Marcotte H., Piralla A., Pedotti M. , de Gasparo R., Simonelli L., Matkovic M., Toscano C., Biggiogero M., Calvaruso V., Svoboda P., Cervantes Rincón T., Fava T., Podešvová L., Shanbhag A.A., Celoria A., Sgrignani J., Štefánik M., Hönig V., Prančlová V., Michalcikova T., Procházka J., Guerrini G., Mehn D., Ciabattini A., Abolhassani H., Jarrossay D., Uguccioni M., Medaglini D., Pan-Hammarström Q., Calzolai L., Fernandez D. , Baldanti F., Franzetti-Pellanda A., Garzoni C., Sedlacek R., Růžek D., Varani L., Cavalli A., Barnes C.O., Robbiani D.F. (2023) Human neutralizing antibodies to cold linear epitopes and subdomain 1 of the SARS-CoV-2 spike glycoprotein Science Immunology 8: eade0958.
DOI: 10.1126/sciimmunol.ade0958
de Gasparo R., Pedotti M., Simonelli L., Nickl P., Mueckschh F., Cassaniti I., Percivalle E., Lorenzi J.C.C., Mazzola F., Magrì D., Michalcikova T., Haviernik J., Hönig V., Mrazkova B., Polakova N., Fortova A., Tureckova J., Iatsiuk V., Di Girolamoa S., Palus M., Zudova D., Bednar P., Bukova I., Bianchini F., Mehni D., Nencka R., Straková P., Pavlis O., Rozman J., Gioria S., Sammartino J.C., Giardina F., Gaiarsak S., Hammarström Q.P., Barnes C.O., Bjorkmann P.J., Calzola L., Piralla A., Baldanti F., Nussenzweig M.C., Bieniasz P.D., Hatziioannouh T., Procházka J., Sedlacek R., Robbiani D.F., Růžek D., Varani L. (2021) Bispecific antibody neutralizes SARS-CoV-2 variants, protects mice from disease and prevents escape Nature 593: 424–428.
DOI: 10.1038/s41586-021-03461-y
Agudelo M., Palus M., Keeffe J., Bianchini F., Svoboda P., Salát J., Peace A., Gazumyan A., Cipolla M., Kapoor T., Guidetti F., Yao K.H., Elsterová J., Teislerová D., Chrdle A., Hönig V., Oliveira T., West A.P., Lee Y.E., Rice C.M., MacDonald M.R., Bjorkman P.J., Růžek D., Robbiani D.F., Nussenzweig M.C. (2021) Broad and potent neutralizing human antibodies to tick-borne flaviviruses protect mice from disease. Journal of Experimental Medicine 218: e20210236.
DOI: 10.1084/jem.20210236
Migné C.V., Hönig V., Bonnet S.I., Palus M., Rakotobe S., Galon C., Heckmann A., Výletová E., Devillers E., Attoui H., Růžek D., Moutailler S. (2022) Evaluation of two artificial infection methods of live ticks as tools for studying interactions between tick-borne viruses and their tick vectors Scientific Reports 12: 491.
DOI: 10.1038/s41598-021-04498-9
Fořtová A., Hönig V., Palus M., Salát J., Pýchová M., Krbková L., Vyhlídalová T., Kříha M.F., Chrdle A., Růžek D. (2022) Serum and cerebrospinal fluid phosphorylated neurofilament heavy subunit as a marker of neuroaxonal damage in tick-borne encephalitis Journal of General Virology 103: 1743.
DOI: 10.1099/jgv.0.001743

Všechny publikace (251)

Řešené výzkumné projekty

Klíšťaty přenášené nákazy v urbánních oblastech - kde číhá skutečné riziko infekce?

(Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, 2023-2026, P.I.: Václav Hönig)

Role nestrukturního virového proteinu 1 v neuropatogenezi klíšťové encefalitidy

(Grantová agentura ČR, 2023-2025, P.I. Martin Palus)

Molekulární patrogeneze alimentární infekce virem klíšťové encefalitidy

(Grantová agentura ČR, 2023-2025, Co-P.I. Jiří Salát)

Patogeneze a terapie emergentních virových onemocnění

(Národní institut virologie a bakteriologie, 2022-2025, koordinátor za BC: Daniel Růžek)

Neutralizační nanoprotilátky jako potenciální terapeutika klíšťové encefalitidy

(Agentura pro zdravotnický výzkum ČR, 2022-2025, Co-PI Martin Palus)

Lidské protilátky proti klíšťaty-přenášeným flavivirům

(Grantová agentura ČR a Swiss National Science Foundation, projekt spolupráce ČR- Švýcarsko, 2021-2023, P.I. Daniel Růžek)

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA