MVDr. Kateřina Jirků, Ph.D.

Rodné:Pomajbíková

Funkce: Vedoucí laboratoře - Laboratoř parazitární terapie

Kontaktní údaje

Telefon: +420-38-777-5470
E-mail: pomajbikova@paru.cas.cz
Místnost: 126

Popis

Medailonek

Kateřina vystudovala obor veterinární lékařství na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (VFU), kde absolvovala i své doktorandské studium. Svou vědeckou kariéru nastartovala už ve třetím ročníku univerzity, kdy se soustředila na parazity primátů včetně člověka. Absolvovala několik terénních výjezdů do centrální a východní Afriky, kde pracovala s volně žijícími šimpanzi a gorilami, podílela se na založení diagnostické parazitologické laboratoře v šimpanzím rehabilitačním centru v Keni, navíc se účastnila jako dobrovolník projektu vakcinace proti vzteklině v endemické oblasti severní Keni. Během svých studií se také detailně věnovala i veterinární a humánní parazitologii. Po ukončení PhD studia v říjnu 2013 založila laboratoř na Parazitologickém ústavu Biologického centra AV ČR. Ta se zaměřuje na výzkum role komenzálních prvoků a helmintů v zánětlivých střevních onemocněních a v lidském zdraví obecně. V roce 2015 získala s kanadskou kolegyní Laurou W. Parfrey (University of British Columbia, Vancouver) prestižní vědecký grant od nadnárodní grantové agentury „Human Frontier Science Organization“ v kategorii „Young investigators“. V dalších letech navázala spolupráce i s dalšími prestižními pracovišti jako je například „Duke University“ (Severní Karolína, USA) či „Staten Serum Institute“ (Kodaň, Dánsko). V roce 2018 byla oceněna za svojí vědeckou kariéru Prémií Otty Wichterleho od Akademie věd ČR pro nadějné mladé vědecké pracovníky. Od roku 2017 úzce spolupracuje s Katedrou medicínské biologie Jihočeské Univerzity nejen na vědeckých projektech, ale je i garantem předmětu „Základy funkční anatomie“. Vede také bakalářské, magisterské a PhD studenty. 

(Research ID: G-9858-2014)

Odborný životopis
Vzdělání:
 • postgraduální studium - Ústav patologické morfologie a parazitologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU), 10/2008 - 6/2013, Ph.D.
 • pregraduální studium - Fakulta veterinárního lékařství, VFU,  9/2001 - 6/2008, MVDr.
Zaměstnání:
 • 10/2013 - současnost: vedoucí laboratoře, Parazitologický ústav, BC AVČR
 • 1/2018 - současnost: vědecký / pedagogický pracovník (částečný úvazek) na Katedře medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita
 • 10/2013 - 9/2018 - dle dispozic vedecký pracovník a/nebo junior vědecký pracovník, Ústav patologické morfologie a parazitologie,VFU
Vědecké ocenění:
 • 2018 - Prémie Otty Wichterleho od AV ČR pro vynikající vědce
Vědecká činnost je celkově zaměřena na veterinární a humánní parazitologii s důrazem na níže uvedené oblasti:
 • diverzita & epidemiologie střevních prvoků v Západní společnosti
 • studium role eukaryotických symbiontů (prvoci, helminti) v lidském zdraví & nemoci
 • výzkum aktivních látek s protizánětlivým účinkem, získaných z eukaryotických symbiontů;
 • imunitní odpověď hostitele na kolonizaci eukaryotických symbiontů
 • diverzita, genetická variabilita & hostitelská specifita střevních parazitů u primátů 
 • parazité domácích a volně žijících zvířat
(Research ID: G-9858-2014)

Výuka Základy funkční anatomie
Katedra medicínské biologie, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita

Publikace
Celkem nalezeno: 48 záznamů
Parker W., Jirků-Pomajbíková K., Patel E., Williamson L., Anderson L., Laman J.D. (2024) Reevaluating biota alteration: refreaming environmental influences on chronic immune disorders and exploring novel therapeutic opportunities Yale Journal of Biology and Medicine 97 : 253–263.
DOI: 10.59249/VUNF1315
Brožová K., Jirků M., Lhotská Z., Květoňová D., Kadlecová O., Rune Stensvold C., Samaš P., Petrželková K. J., Jirků-Pomajbíková K. (2023) The Opportunistic Protist, Giardia intestinalis, Occurs in Gut-healthy Humans in a High-income Country Giardia intestinalis in gut-healthy humans Emerging Microbes and Infections 12 : 2270077.
DOI: 10.1080/22221751.2023.2270077
Hurych J., Oscarsson E., Hakanson A., Jirků-Pomajbíková K., Jirků M., Aronson C.A., Cinek O., Arardh D., Hemimed I.Group (2023) Effects of Lactiplantibacillus plantarum and Lacticaseibacillus paracasei supplementation on the sigle-cell faecal parasitome in children with celiac disease autoimmunity: a randomized, double-blind placebo-controlled clinical trial. Parasites and Vectors 16 : 411.
DOI: 10.1186/s13071-023-06027-1
Nosková E., Modrý D., Baláž V., Červená B., Jirků-Pomajbíková K., Leowski C., Petrželková K. J., Pšenková-Profousová I., Vodička R., Kessler S.E., Ngoubangoye B. , Setchell J.M., Pafčo B. (2023) Identification of pontetially zoonotic parasites in captive orangutans and semi-captive mandrills: phylogeny and morphological comparison American Journal of Primatology 85 : e23475.
DOI: 10.1002/ajp.23475
Parker W., Patel E., Jirků-Pomajbíková K., Laman J.D. (2023) COVID-19 morbidity in lower versus higher income populations underscores the need to restore lost biodiversity of eukaryotic symbionts iScience 26 : 106167.
DOI: 10.1016/j.isci.2023.106167
Jirků M., Kašparová A., Lhotská Z., Oborník M., Brožová K., Petrželková K. J., Samaš P., Kadlecová O., Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K. (2022) A cross-sectional study on the occurrence of the intestinal protist, Dientamoeba fragilis, in the gut-gealthy volunteers and their animals International Journal of Molecular Sciences 22 : 15407.
DOI: 10.3390/ijms232315407
Šloufová M., Lhotská Z., Jirků M., Petrželková K. J., Stensvold C., Cinek O., Jirků-Pomajbíková K. (2022) Comparison of molecular diagnostic approaches for the detection and differentiation of the intestinal protist Blastocystis sp. in humans Parasite 29 : 30.
DOI: 10.1051/parasite/2022029
Venkatakrishnan A., Sarafian J.T., Jirků-Pomajbíková K., Parker W. (2022) Socio-medical studies of individuals self-treating with helminths provide insight into clinical trial design for assessing helminth therapy Parasitology International 87 : 102488.
DOI: 10.1016/j.parint.2021.102488
Billy V., Lhotská Z., Jirků M., Kadlecová O., Frgelecová L., Wegener Parfrey L., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Blastocystis Colonization Alters the Gut Microbiome and, in Some Cases, Promotes Faster Recovery From Induced Colitis Frontiers in Microbiology 2 : 641483.
DOI: 10.3389/fmicb.2021.641483
Jirků M., Lhotská Z., Frgelecová L., Kadlecová O., Petrželková K. J., Morien E., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Helminth Interactions with Bacteria in the Host Gut Are Essential for Its Immunomodulatory Effect Microorganisms 9 : 226.
DOI: 10.3390/microorganisms9020226
Stensvold C., Jirků-Pomajbíková K., Wegener Parfrey L., Jokelainen P., Berg R.P.K.D., Marving E., Petersen R.F., Andersen L.O., Angen Ø., Nielsen H.V. (2021) Parasitic intestinal protists of zoonotic relevance detected in pigs by metabarcoding and real-time PCR Microorganisms 9 : 1189.
DOI: 10.3390/microorganisms9061189
You C., Jirků M., Corcoran D.L., Parker W., Jirků-Pomajbíková K. (2021) Altered gut ecosystems plus the microbiota’s potential for rapid evolution: a recipe for inevitable change with unknown consequences Computational and Structural Biotechnology Journal 19 : 5969-5977.
DOI: 10.1016/j.csbj.2021.10.033
Jirků M., Kuchta R., Gricaj E., Modrý D., Jirků-Pomajbíková K. (2020) Canine thelaziosis in the Czech Republic: the northernmost autochthonous occurrence of Thelazia callipaeda Railliet et Henry, 1910 in Europe Folia Parasitologica 67 : 010.
DOI: 10.14411/fp.2020.010
Lhotská Z., Jirků M., Hložková O., Brožová K., Jirsová D., Stensvold C., Kolísko M., Jirků-Pomajbíková K. (2020) A Study on the Prevalence and Subtype Diversity of the Intestinal Protist Blastocystis sp. in a Gut-Healthy Human Population in the Czech Republic Frontiers in Cellular and Infection Microbiology 10 : 544335.
DOI: 10.3389/fcimb.2020.544335
Petrželková K. J., Smejkalová P., Céza V., Pafčo B., Shutt-Phillips K., Todd A., Jirků-Pomajbíková K., Benavides J., Modrý D., Čepička I. (2020) Sympatric western lowland gorillas, central chimpanzees and humans are infected with different trichomonads Parasitology 147 : 225-230.
DOI: 10.1017/S0031182019001343
Řežábková L., Brabec J., Jirků M., Dellerba M., Kuchta R., Modrý D., Parker W., Jirků-Pomajbíková K. (2019) Genetic diversity of the potentially therapeutic tapeworm Hymenolepis diminuta (Cestoda: Cyclophyllidea). Parasitology International 71 : 121–125.
DOI: 10.1016/j.parint.2019.04.009
Sobotková K., Parker W., Levá , Růžková J., Lukeš J., Jirků-Pomajbíková K. (2019) Helminth Therapy – From the Parasite Perspective Trends in Parasitology 35 : 501–515.
DOI: 10.1016/j.pt.2019.04.009

Dokumenty ke stažení:
Sobotkova et.al._2019_Trends in Parasitology (pdf)
Jirků-Pomajbíková K., Jirků M., Levá , Sobotková K., Morien E., Parfrey L. (2018) The bening helminth Hymenolepis diminuta ameliorates chemically induced colitis in a rat model system Parasitology 145 : 1324–1335.
DOI: 10.1017/S0031182018000896
Pafčo B., Tehlárová Z., Jirků-Pomajbíková K., Todd A., Hasegawa H., Petrželková K. J., Modrý D. (2018) Gastrointestinal protists and helminths of habituated agilemangabeys (Cercocebus agilis) at Bai Hokou, Central AfricanRepublic American Journal of Primatology 80 : e22736.
DOI: 10.1002/ajp.22736
Růžková J. , Květoňová D., Jirků M., Lhotská Z., Stensvold C., Wegner Parfrey L., Jirků-Pomajbíková K. (2018) Evaluating rodent experimental models for studies of Blastocystis ST1 Experimental Parasitology 191 : 55–61.
DOI: 10.1016/j.exppara.2018.06.009

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA