Graduated students

 

Defended PhD theses:

 1. Karolina Šubrtová. FoF1 ATP synthase/ATPase in the parasitic protist Trypanosoma brucei. Doktorská práce, 2015
 2. Michaela Procházková. Mitochondrial gene expression in trypanosomatids. Doktorská práce, 2018
 3. Caroline Hierro Yap. Bioenergetic studies in the parasitic protist Trypanosoma brucei: Functional characterisation of the mitochondrial FoF1-ATP synthase/ATPase complex. Doktorská práce, 2021

Defended MSc theses:

 1. Barbora Heroutová. Various methodological approaches to reduce the expression of complex I subunits in insect forms of Trypanosoma brucei. 2022 
 2. Michaela Husová. Elucidating the source of bloodstream Trypanosoma brucei mitochondrial ATP.  2021
 3. Michaela Kunzová. Differential gene expression as a tool to sort individual life stages of mammalian parasite Trypanosoma brucei. 2018
 4. Hana Váchová. Functional analysis of novel F1-ATPase subunit in Trypanosoma brucei. Magisterská práce, 2015
 5. Jan Martinek. Identifying the mode of action for bisphophonium salts – potent trypanosomatid inhibitors. 2014
 6. Zuzana Kotrbová. Enzymes of Purine Salvage Pathway in Trypanosoma brucei and the Trypanocidal Action of Acyclic Nucleoside Phosphonates. 2014
 7. Michaela Veselíková. Characterization of a putative methylttransferase MT420 in Trypanosoma brucei.  2010

Defended BSc theses:

 1. Miroslava Bromová. Structure-activity relationship of acyclic nucleoside phosphonates as inhibitors of purine phosphoribosyltransferases in Trypanosoma brucei. 2022
 2. Vlad Lazebnyk. Assembly of the unique Trypanosoma brucei F1-ATP synthase.  2021
 3. David Hollaus. Determining the role of FoF1 ATP synthase dimers in Trypanosoma brucei mitochondrial biogenesis. 2020
 4. Michalea Husová. The role of mitochondrial ScoAS substrate-level phosphorylation in the bloodstream from Trypanosoma brucei. 2019
 5. Anna-Marija Andova. Determining the subcellular compartment in which the unique cleavage of mitochondrial F1 ATPase subunit alpha happens. 2019
 6. Karolina Kubišová. Functional characterization of succinyl-CoA synthetase in the bloodstream form of Trypanosoma brucei. 2019
 7. Mykyta Ielanskyi. Analysis of mitochondrial bioenergetics of the bloodstream form of T. brucei.  2018
 8. Simona Urbanová. Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita Trypanosoma brucei za účelem tvorby protilátek.2018
 9. Leonie Lehmayer. Localization of the F1-ATP synthase subunit alpha and its N´and C´terminal fragments in Trypanosoma brucei cells. 2018
 10. Michaela Kunzová. Identifying Protein-Protein Interactions of Trypanosoma brucei FoF1-ATP Synthase Subunits Using the Yeast Two-Hybrid System. 2016
 11. Hana Váchová. Charakterizace inhibičních vlastností proteinu TbIF1 vůči mitochondriálnímu komplexu F1 ATPázy. 2013
 12. Matthias Guggenberger. Interactions of Trypanosoma brucei FoF1 ATP synthase subunits – an application of yeast two hybrid. 2013
 13. Monika Franková. Druhý homolog eukaryotického inhibičního peptidu F0F1-ATPázy u Trypanosomy brucei: jeho lokalizace a funkce. 2012
 14. Zuzana Kotrbová. Ověření působení fosfonátů acyklických nukleosidů na fosforibozyl transferázy 6-oxo purinů u Trypanosomy brucei. 2012
 15. Martina Aislteitner. Cytotoxicity screen of the acyclic nucleoside phosphonates against bloodstream stage of Trypanosoma brucei and validation of their putative target hypoxanthine/xanthine/guanine phosphoribosyltransferase. 2011

 

CONTACT

Biology Centre CAS
Institute of Parasitology
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

Staff search