Mgr. Aleš Horák, Ph.D.

Funkce: Vedoucí skupiny - Laboratoř evoluční protistologie

Kontaktní údaje

Telefon: +420 387775449
E-mail: ogar@paru.cas.cz
Místnost: THS 5.11

Odborný životopis

Více informací v anglické verzi.

Výuka Úvod do Bioinformatiky / Introduction to Bioinformatics
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science University of South Bohemia

Úvod fo genomiky / Introduction to Genomics
Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity / Faculty of Science, University of South Bohemia

Publikace
Celkem nalezeno: 58 záznamů
del Campo J., Carlos-Oliveira M., Čepička I., Hehenberger E., Horák A., Karnkowska A., Kolísko M., Lara E., Lukeš J., Pánek T., Piwosz K., Richter D.J., Škaloud P., Šuťák R., Tachezy J., Hampl V. (2024) The protist cultural renaissance Trends in Microbiology 32 : 128-131.
DOI: 10.1016/j.tim.2023.11.010

Dokumenty ke stažení:
delCampo_2024_TrendsParasitol (pdf)
Flegontova O., Flegontov P., Jachníková N., Lukeš J., Horák A. (2023) Water masses shape pico-nano eukaryotic communities of the Weddell Sea Communications Biology 6 : 64.
DOI: 10.1038/s42003-023-04452-7

Dokumenty ke stažení:
Flegontova_2023_CommBiol (pdf)
Flegontova O., Lukeš J., Horák A. (2023) Intragenomic diversity of the V9 hypervariable domain in eukaryotes has little effect on metabarcoding iScience 26 : 107291.
DOI: 10.1016/j.isci.2023.107291

Dokumenty ke stažení:
Flegontova_2023_iScience (pdf)
Lampe R.H., Coale T.H., Forsch K.O., Jabre L.J., Kekuewa S., Bertrand E.M., Horák A., Oborník M., Rabines A.J., Rowland E., Zheng H., Andersson A.J., Barbeau K.A., Allen A.E. (2023) Short-term acidification promotes diverse iron acquisition and conservation mechanisms in upwelling-associated phytoplankton Nature Communications 14 : 7215.
DOI: 10.1038/s41467-023-42949-1
Richtová J., Bazalová O., Horák A., Tomčala A., Gonepogu V., Oborník M., Doležel D. (2023) Circadian rhythms and circadian clock gene homologs of complex alga Chromera velia Frontiers in Plant Science 14 : 1226027.
DOI: 10.3389/fpls.2023.1226027
Rudenko N., Golovchenko M., Horák A., Grubhoffer L., Mongodin E.F., Fraser C.M., Qiu W., Luft B., Morgan R.G., Casjens S.R., Schutzer S. (2023) Genomic confirmation of Borrelia garinii in the USA Emerging Infectious Diseases 29 : 1.
DOI: 10.3201/eid2901.220930
Tashyreva D., Týč J., Horák A., Lukeš J. (2023) Ultrastructure and 3D reconstruction of a diplonemid protist (Diplonemea) and its novel membranous organelle. mBio 14 : e01921-23.
DOI: 10.1128/mbio.01921-23

Dokumenty ke stažení:
Tashyreva_2023_MBio (pdf)
George E.E., Tashyreva D., Kwong W.K., Okamoto N., Horák A., Husník F., Lukeš J., Keeling P. (2022) Gene transfer agents in bacterial endosymbionts of microbial eukaryotes Genome Biology and Evolution 14 : evac099.
DOI: 10.1093/gbe/evac099

Dokumenty ke stažení:
George_2022_GBE (pdf)
Prokopchuk G., Korytář T., Juricová V., Horák A., Majstorović J., Šimek K., Lukeš J. (2022) Trophic flexibility of marine diplonemids - switching from osmotrophy to bacterivory The ISME Journal 16 : 1409–1419.
DOI: 10.1038/s41396-022-01192-0

Dokumenty ke stažení:
Prokopchuk_2022_ISMEJ (pdf)
Tashyreva D., Simpson A., Prokopchuk G., Škodová-Sveráková I., Butenko A., Hammond M., George E.E., Flegontova O., Záhonová K., Faktorová D., Yabuki A., Horák A., Keeling P., Lukeš J. (2022) Diplonemids - A Review on "New" Flagellates on the Oceanic Block Protist 173 : 125868.
DOI: 10.1016/j.protis.2022.125868

Dokumenty ke stažení:
Tashyreva_2022_Protist (pdf)
Barcytė D., Eikrem W., Engesmo A., Seoane S., Wohlmann J., Horák A., Yurchenko T., Eliáš M. (2021) Olisthodiscus represents a new class of Ochrophyta Journal of Phycology 57 : 1094–1118.
DOI: 10.1111/jpy.13155
Škodová-Sveráková I., Záhonová K., Juricová V., Danchenko M., Moos M., Baráth P., Prokopchuk G., Butenko A., Lukáčová V., Kohútová L., Bučková B., Horák A., Faktorová D., Horváth A., Šimek P., Lukeš J. (2021) Highly flexible metabolism of the marine euglenozoan protist /Diplonema papillatum/. BMC Biology 19 : 251.
DOI: 10.1186/s12915-021-01186-y

Dokumenty ke stažení:
Skodova-Sverakova_2021_BMCBiol (pdf)
Turnšek J., Brunson J.K., Viedma M.D.P.M., Deerinck T.J., Horák A., Oborník M., Bielinski V.A., Allen A.E. (2021) Proximity proteomics in a marine diatom reveals a putative cell surface-to-chloroplast iron trafficking pathway eLife 10 : e52770.
DOI: 10.7554/eLife.52770
Butenko A., Opperdoes F.R., Flegontova O., Horák A., Hampl V., Keeling P., Gawryluk R., Tikhonenkov D.V., Flegontov P., Lukeš J. (2020) Evolution of metabolic capabilities and molecular features of diplonemids, kinetoplastids, and euglenids BMC biology 18 : 23.
DOI: 10.1186/s12915-020-0754-1

Dokumenty ke stažení:
Butenko_BMC-Biology_2020 (pdf)
Flegontova O., Flegontov P., Castaňeda Londoňo P., Walczowski W., Śantić D., Edgcomb V., Lukeš J., Horák A. (2020) Environmental determinants of the distribution of planktonic diplonemids and kinetoplastids in the oceans Environmental Microbiology 22 : 4014–4031.
DOI: 10.1111/1462-2920.15190

Dokumenty ke stažení:
Flegontova_2020_EnvMicrob (pdf)
George E.E., Husník F., Tashyreva D., Prokopchuk G., Horák A., Kwong W.K., Lukeš J., Keeling P. (2020) Highly Reduced Genomes of Protist Endosymbionts Show Evolutionary Convergence Current Biology 30 : 925-933.
DOI: 10.1016/j.cub.2019.12.070

Dokumenty ke stažení:
George_2020_CurrentBiology (pdf)
Horák A., Allen A.E., Oborník M. (2020) Common origin of ornithine–urea cycle in opisthokonts and stramenopiles Scientific Reports 10 : 16687.
DOI: 10.1038/s41598-020-73715-8
Kolísko M., Flegontova O., Karnkowska A., Lax G., Maritz J.M., Pánek T., Táborský P., Carlton J.M., Čepička I., Horák A., Lukeš J., Simpson A., Tai V. (2020) EukRef-excavates: seven curated SSU ribosomal RNA gene databases Database 2020 : baaa080.
DOI: 10.1093/database/baaa080

Dokumenty ke stažení:
Kolisko_2020_Database (pdf)
Smýkal V., Pivarči M., Provazník J., Bazalová O., Jedlička P., Lukšan O., Horák A., Vaněčková H., Beneš V., Fiala I., Hanus R., Doležel D. (2020) Complex evolution of insect insulin receptors and homologous decoy receptors, and functional significance of their multiplicity. Molecular Biology and Evolution 37 : 1775-1789.
DOI: 10.1093/molbev/msaa048
Coale T.H., Moosburner M., Horák A., Oborník M., Barbeau K.A., Allen A.E. (2019) Reduction-dependent siderophore assimilation in a model pennate diatom Proceedings of the National Academy of Sciences of United States of America 116 : 23609-23617.
DOI: 10.1073/pnas.1907234116

Více publikací

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA