Absolventi

 

Vedení absolventů a studentů pregraduálního a doktorského studia

Bakalářské práce (15):

Miroslava Broumová. Vztah mezi strukturou a aktivitou acyklických nukleosid fosfonátů jakožto inhibitorů adenosine fosforibosyl transferázy. dtto

Vlad Lazebnyk. Assembly of the unique Trypanosoma brucei F1-ATP synthase. Bakalářská práce, dtto

David Hollaus. Determining the role of FoF1 ATP synthase dimers in Trypanosoma brucei mitochondrial biogenesis. Bakalářská práce, 2020

Michalea Husová. The role of mitochondrial ScoAS substrate-level phosphorylation in the bloodstream from Trypanosoma brucei. Bakalářská práce, 2019

Anna-Marija Andova. Determining the subcellular compartment in which the unique cleavage of mitochondrial F1 ATPase subunit alpha happens. Bakalářská práce, 2019

Karolina Kubišová. Functional characterization of succinyl-CoA synthetase in the bloodstream form of Trypanosoma brucei. Bakalářská práce, 2019

Mykyta Ielanskyi. Analysis of mitochondrial bioenergetics of the bloodstream form of T. brucei. Bakalářská práce, 2018

Simona Urbanová. Exprese a purifikace mitochondriálních membránových proteinů jednobuněčného parazita Trypanosoma brucei za účelem tvorby protilátek. Bakalářská práce, 2018

Leonie Lehmayer. Localization of the F1-ATP synthase subunit alpha and its N´and C´terminal fragments in Trypanosoma brucei cells. Bakalářská práce, 2018

Michaela Kunzová. Identifying Protein-Protein Interactions of Trypanosoma brucei FoF1-ATP Synthase Subunits Using the Yeast Two-Hybrid System. Bakalářská práce, 2016

Hana Váchová. Charakterizace inhibičních vlastností proteinu TbIF1 vůči mitochondriálnímu komplexu F1 ATPázy. Bakalářská práce, 2013

Matthias Guggenberger. Interactions of Trypanosoma brucei FoF1 ATP synthase subunits – an application of yeast two hybrid. Bakalářská práce, 2013

Monika Franková. Druhý homolog eukaryotického inhibičního peptidu F0F1-ATPázy u Trypanosomy brucei: jeho lokalizace a funkce. Bakalářská práce, 2012

Zuzana Kotrbová. Ověření působení fosfonátů acyklických nukleosidů na fosforibozyl transferázy 6-oxo purinů u Trypanosomy brucei. Bakalářská práce, 2012

Martina Aislteitner. Cytotoxicity screen of the acyclic nucleoside phosphonates against bloodstream stage of Trypanosoma brucei and validation of their putative target hypoxanthine/xanthine/guanine phosphoribosyltransferase. Bakalářská práce, 2011

Magisterské práce (7):

Michaela Husová. Mitochondrial metabolic capabilities of the bloodstream form Trypanosoma brucei. dtto

Barbora Heroutová. Role of complex I in ROS generation during Trypanosoma brucei differentiation. dtto

Michaela Kunzová. Differential gene expression as a tool to sort individual life stages of mammalian parasite Trypanosoma brucei. Magisterská práce, 2018

Hana Váchová. Functional analysis of novel F1-ATPase subunit in Trypanosoma brucei. Magisterská práce, 2015

Jan Martinek. Identifying the mode of action for bisphophonium salts – potent trypanosomatid inhibitors. Magisterská práce, 2014

Zuzana Kotrbová. Enzymes of Purine Salvage Pathway in Trypanosoma brucei and the Trypanocidal Action of Acyclic Nucleoside Phosphonates. Magisterská práce, 2014

Michaela Veselíková. Characterization of a putative methylttransferase MT420 in Trypanosoma brucei. Magisterská práce, 2010

Doktorské práce (6):

Caroline Hierro Yap. Trypanosoma brucei FoF1 ATPsynthase: reversed and redesigned. Předpokládaný rok ukončení 2021

Gergana Taleva. Trypanosoma brucei bloodstream form mitochondrion. Předpokládaný rok ukončení 2022

Minal Jain. Unique cleavage of the subunit alpha in trypanosomatids. Předpokládaný rok ukončení 2022

Michaela Kunzová. Mitochondrial signals driving cellular differentiation. Předpokládaný rok ukončení 2023

Karolina Šubrtová. FoF1 ATP synthase/ATPase in the parasitic protist Trypanosoma brucei. Doktorská práce, 2015

Michaela Procházková. Mitochondrial gene expression in trypanosomatids. Doktorská práce, 2018

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA