Ostatní

Prestižní grant pro Parazitologický ústav BC AV ČR

Dva z pěti grantů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programu ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získala pracoviště Akademie věd ČR – Fyziologický ústav (FGÚ) a Biologické centrum (BC). Program je zaměřen na perspektivní projekty hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (ERC), ale z důvodu nedostatku financí nebyly dosud podpořeny a zahájeny. Podmínkou je jejich realizace ve výzkumné organizaci na území ČR.

Příjemcem prvního grantu je Oddělení genetiky modelových onemocnění FGÚ AV ČR.

Druhý z uvedených projektů se uskuteční v Parazitologickém ústavu BC AV ČR – v laboratoři funkční biologie protist, vedené RNDr. Alenou Zíkovou, PhD. Nese název „Charakterizace unikátních vlastností esenciální FoF1 ATP syntázy u původce africké spavé nemoci Trypanosoma brucei za účelem vývoje inhibitorů tohoto komplexua schválená výše finanční podpory zde dosahuje téměř 19 milionů korun. Podpořený projekt cíleně vede k objasnění funkce, regulace, kompozice, inhibice a proteinové struktury FoF1-ATP syntázy/ATPázy u jednobuněčného parazita T. brucei. Charakterizace inhibice tohoto esenciálního komplexu pomocí malého peptidu či chemických sloučenin může v budoucnu vést k vývoji nových chemoterapeutik.

Extramural funding:

  • Grant Agency of Czech Republic, P.I., 20-14409S. A paradigm shift for Trypanosoma brucei ATP production: rewiring of mitochondrial metabolism allows for the infection of various host environment. 2020-2022, 340 000 euros
  • Ministry of Education, Youth and Sports, European and Regional Development Funds. co-PI, CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759. Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites. 2018-2022, 582 000 euros
  • Grant Agency of Czech Republic, co-P.I., 19-07707S. Acyclic nucleoside phosphonates as potential inhibitors of adenine phosphoribosyl transferases in human trypanosomatid parasites. 2019 - 2021, 88 000 euros
  • Grant Agency of Czech Republic, P.I., 18-17529S. The role of ATP synthase structure in the biogenesis and bioenergetics of the unique Trypanosoma brucei mitochondrion. 2018 – 2020, 262 000 euros
  • Grant Agency of Czech Republic, P.I., 17-22248S. Determining the effectors of mitochondrion remodeling during procyclic Trypanosoma brucei differentiation. 2017 - 2019, 132 000 euros
  • ERC CZ, Ministry of Education, P.I., LL1205. Exploitation of the unique characteristics of the Trypanosoma brucei FoF1-ATP synthase complex for future drug development against African sleeping sickness. 2013 - 2017, 740 000 euros
  • EMBO Installation grant 1965. P.I. Comprehensive analysis of FoF1-ATP synthase in parasitic protozoa. 2010 - 2014, 250 000 euros
  • Grant Agency of Czech Republic, P.I., 204/09/P563. Functional analysis of two novel subunits of the FoF1-ATP synthase complex in Trypanosoma brucei. 2009 – 2011, 45 000 euros
  • Grant Agency of Czech Academy of Sciences, P.I., KJB500960901. Determining the function of an essential protein, MIX, within the cytochrome c oxidase of Kinetoplastida. 2009 – 2011, 45 000 euros

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA