Jiné

Prestižní grant pro Parazitologický ústav BC AV ČR

Dva z pěti grantů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR v rámci Programu ERC CZ na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací získala pracoviště Akademie věd ČR – Fyziologický ústav (FGÚ) a Biologické centrum (BC). Program je zaměřen na perspektivní projekty hraničního výzkumu, které uspěly v obou kolech mezinárodních hodnotících panelů některé z výzev Evropské rady pro výzkum (ERC), ale z důvodu nedostatku financí nebyly dosud podpořeny a zahájeny. Podmínkou je jejich realizace ve výzkumné organizaci na území ČR.

Příjemcem prvního grantu je Oddělení genetiky modelových onemocnění FGÚ AV ČR.

Druhý z uvedených projektů se uskuteční v Parazitologickém ústavu BC AV ČR – v laboratoři funkční biologie protist, vedené RNDr. Alenou Zíkovou, PhD. Nese název „Charakterizace unikátních vlastností esenciální FoF1 ATP syntázy u původce africké spavé nemoci Trypanosoma brucei za účelem vývoje inhibitorů tohoto komplexua schválená výše finanční podpory zde dosahuje téměř 19 milionů korun. Podpořený projekt cíleně vede k objasnění funkce, regulace, kompozice, inhibice a proteinové struktury FoF1-ATP syntázy/ATPázy u jednobuněčného parazita T. brucei. Charakterizace inhibice tohoto esenciálního komplexu pomocí malého peptidu či chemických sloučenin může v budoucnu vést k vývoji nových chemoterapeutik.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA