Pracovní skupina (Daniel Sojka)

Tato pracovní skupina v rámci Laboratoře molekulární biologie klíšťat se zaměřuje na studium klíšťaty přenášených chorob, a to zejména studium babeziózy, přičemž jako modelové organismy používá Babesia divergens a Babesia microti. Tito červené krvinky napadající výtrusovci (Apicomplexa) z řádu Piroplasmida, jsou vzdálenými příbuznými plazmodií způsobujících malárii. Představují celosvětově rozšířené onemocnění zvířat, které je přenosné i na člověka (zoonóza). Výzkum kombinuje biochemickou a funkční charakterizaci důležitých enzymů, zejména protein kináz a proteáz, spojených s různými fázemi životního cyklu Babesií k pochopení jejich specifických rolí v mechanismu napadání, vnitrobuněčného přežívaní a množení a opouštění červených krvinek ale i v sexuálním rozmnožování ve střevě klíšťat a přenosu do periferních klíštěcích tkání a na obratlovčího hostitele. Součástí metodického přístupu je pak i ověření vhodnosti studovaných enzymů jako terapeutických cílů pro vývoj chybějící specifické léčby babeziózy s uplatněním zejména ve veterinární medicíně.

Vedoucí skupiny
Vědečtí asistenti
Postdoktorandi
Doktorandi
Techničtí pracovníci

 

Podpořené projekty (za posledních 5 let):

Sojka D: Grantová agentura České republiky-GACR/ P502/ 17-14631S na roky 2017-2019: Selektivní inhibice proteázomu Babesií.

Jalovecká M/Sojka D: Grantová agentura České republiky-GACR/ P302/ 21-11299S na léta 2021-2024: Funkční analýza kalcium-dependentních proteinkináz babesií,.

Sojka D/ Kawazu S: Projekt Akademie věd ČR Mobility plus/JSPS na léta 2021-2024: Vytvoření DiCre linií parazitů ke studiu esenciálních rolí aspartyových proteáz Babesia divergens.

Sojka D: Grantová agentura ČR-GACR/ P302/ 23-07850S na 2023-2026: Hlavní proteázy řídící funkci apikálního komplexu Babesií.

Levytska V.: MSCA4Ukraine (2023-2025): Definice biologie Babesií - Hemoglobin jako zdroj živin pro vývoj intracelulárního parazita a progresi onemocnění.

Šnebergerová P.: Grant Agency of the University of South Bohemia (GAJU; 120/2021/P, 2021-22): babesiální analogy Plasmepsinů IX/X a jejich ověření jako vhodné terapeutické cíle.

Šnebergerová P.: Grant Agency of the University of South Bohemia (GAJU; 075/2023/P, 2023): Výzkum aspartových proteáz jako inhibovatelných regulátorů invaze Babesií do hostitelských erytrocytů.

Vybrané publikace:

Arbon, D., Mach, J., Čadková, A., Sipkova, A., Stursa, J., Klanicová, K., Machado, M., Ganter, M., Levytska, V., Sojka, D., Truksa, J., Werner, L., Sutak, R. (2024). Chelation of mitochondrial iron as an antiparasitic strategy. ACS Infect. Dis. 10, 676–687.

Filipe A.M., Levytska V., Jalovecká M. (2024) Babesia divergens. Trends Parasitol 40, 271–272.

Cubillos, E. F. G., Snebergerova, P., Borovi, S., Reichensdorferova, D., Levytska, V., Asada, M., Sojka, D., & Jalovecka, M. (2023). Establishment of a stable transfection and gene targeting system in Babesia divergens. Front. Cell. Infect. Microbiol. 13, 1278041.

Florin-Christensen, M., Sojka, D., Ganzinelli, S., Šnebergerová, P., Suarez, C. E., Schnittger, L. (2023). Degrade to survive: the intricate world of piroplasmid proteases. Trends Parasitol 39, 532–546.

Sojka, D., Jalovecká, M., & Perner, J. (2022). Babesia, Theileria, Plasmodium and Hemoglobin. Microorganisms, 10, 1651.

Sojka D., Šnebergerová P., Robbertse L. (2021). Protease inhibition–an established strategy to combat infectious diseases. International Journal of Molecular Sciences 22, 5762

Šnebergerová P., Bartošová-Sojková P., Jalovecká M., Sojka D. (2021). Plasmepsin-like aspartyl proteases in Babesia. Pathogens 10, 1241.

Jalovecká, M., Sojka, D., Ascencio, M., Schnittger, L. (2019). Babesia Life Cycle - When Phylogeny Meets Biology. proteasome as a drug target. Trends Parasitol. 35, 356-368.

Jalovecká, M., Hartmann, D., Miyamoto, Y., Eckmann, L., Hajdušek, O., O'Donoghue, A.J., Sojka, D. (2018). Validation of Babesia proteasome as a drug target. Int J Parasitol - DDR 8, 394-402.

Jalovecká, M., Hajdušek, O., Sojka, D., Kopáček, P., & Malandrin, L. (2018). The Complexity of Piroplasms Life Cycles. Front. cell. infect. microbiol., 8, 248.

 

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA