Laboratoř arbovirologie

Výzkum virových nákaz přenášených vektory: molekulární biologie, molekulární epidemiologie, patogeneze virových nákaz. Činnost laboratoře je úzce provázána s Oddělením virologie Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně.

Vybrané publikace:
Eyer L., Nencka R., Huvarová I., Palus M., Alves M., Gould E., De Clercq E., Růžek D. (2016) Nucleoside inhibitors of Zika virus Journal of Infectious Diseases 214: 707-711.
DOI: 10.1093/infdis/jiw226
Bílý T., Palus M., Eyer L., Elsterová J., Vancová M., Růžek D. (2015) Electron tomography analysis of tick-borne encephalitis virus infection in human neurons Scientific Reports 5: 10745.
DOI: 10.1038/srep10745
Růžek D., Yakimenko V., Karan L., Tkachev S. (2010) Omsk haemorrhagic fever. The Lancet 376: 2104–2113.
DOI: 10.1016/S0140-6736(10)61120-8
Eyer L., Valdés J. J., Gil V., Nencka R., Hřebabecký H., Šála M., Salát J., Černý J., Palus M., De Clercq E., Růžek D. (2015) Nucleoside inhibitors of tick-borne encephalitis virus Antimicrobial Agents and Chemotherapy 59: 5483-5493.
DOI: 10.1128/AAC.00807-15
Valdés J. J., Gil V., Butterill P. T., Růžek D. (2016) An all-atom, active site exploration of antiviral drugs that target Flaviviridae polymerases. Journal of General Virology 97: 2552-2565.
DOI: 10.1099/jgv.0.000569

Všechny publikace (151)

Řešené výzkumné projekty

Rozdíly v klinickém průběhu klíšťové encefalitidy u hostitele a jejich genetická determinace.

Klíšťová encefalitida (KE) představuje závažné virové onemocnění centrální nervové soustavy člověka. Navzdory významu této infekce zůstávají některé klíčové otázky ohledně vzniku a rozvoje encefalitidy nevyjasněny. U lidí vykazuje infekce virem KE různou závažnost – od asymptomatické infekce, přes horečnaté onemocnění až po akutní nebo chronickou encefalitidu. Závažnost klinického průběhu KE je ovlivněna řadou faktorů, mezi které řadíme infekční dávku a virulenci viru, věk pacienta a stav jeho imunity, ale také, jak naše předběžné výsledky přesvědčivě dokazují, jeho genetickou výbavu.

Projekt, kterým se zabýváme si klade za cíl studovat rozdíly v klinickém průběhu KE a jejich genetickou determinaci. Experimenty prováděny s využitím unikátních rekombinantních kongenních kmenů myší, neboť tyto myši vykazují různý průběh infekce, obdobně jako je tomu u člověka. Výsledky projektu by měly přispět k poznání genetické determinace klinického průběhu této významné infekce.

Mechanismy poškození neuronů při infekci virem klíšťové encefalitidy v CNS

Mechanismy poškození neuronů při infekci virem KE jsou kompletně neprozkoumané. Právě proto se v tomto projektu je zaměřujeme na studium interakcí viru KE s primárními lidskými neurony, mechanismů jejich poškození a antivirové obrany a dále na interakci infikovaných neuronů s dalšími klíčovými buňkami centrální nervové soustavy (astrocyty, pericyty, mikroglie a mikrovaskulární endoteliální buňky mozku). Na základně dosud získaných dat se zdá, že přirozená imunitní odezva hraje zcela zásadní roli v poškození neuronů při infekci, což je v rozporu s převládající hypotézou, že poškození neuronů při KE je dáno primárně samotou virovou replikací. Výsledky tohoto projektu by měly velmi výraznou měrou napomoci poznání mechanismů neuropatogeneze tohoto významného onemocnění.

KONTAKT

Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
Parazitologický ústav
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice

NAJÍT PRACOVNÍKA